O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 121

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

celkem 1.522 akcí s účastí 76. 980 osob (pro srovnání s r. 1984 – 1. 717 akcí s účastí 79. 420 osob, v roce 1983 – 1. 643 akcí s účastí 77. 886 osob, v roce 1982 – 1. 745 akcí s účastí 78. 023 osob, v roce 1981 – 1. 280 akcí s účastí 59. 680 osob), což činí v průměru 5 akcí denně. O sobotách a nedělích se uskutečnilo celkem 62 akcí, převážně společenských organizací Národní fronty. V systému Mládež a kultura se ve spolupráci s novoměstskými školami realizovalo celkem 75 akcí s účastí 16. 320 dětí a mládeže. Městský kulturní dům pracoval v následujících úsecích činností:

 

a) Úsek propagace

Úsek měl od 25. února do 1. července pouze jediného pracovníka (tiskařka nastoupila mateřskou dovolenou, k 1. 7. nastoupila nová pracovnice). V průběhu roku 1985 byly zpracovány propagací MKD tyto základní typy prací v počtech, grafické návrhy – 153 ks, panely a poutače – 287 ks, hesla a transparenty – 87 ks, řezání polystyrenových písmen – 505 ks, plakáty – 478 ks, listy do kroniky MKD – 30 ks, příprava planžet pro ofset. tisk – 6 ks, zhotovení grafických pamět. listů – 41 ks, schůze red. rady NZ – 24x, návrhy a rozkreslení štočků NZ – 45 ks, makety čísel NZ – 11 ks, jednání v tiskárnách – 37x, výzdobové práce – 28x, jiné práce – 70. K oslavám 40. výročí osvobození naší vlasti byla navržena a zhotovena velkoplošná výzdoba májové tribuny a pro slavnostní zasedání městských orgánů bylo navrženo a zhotoveno čestné uznání / tiskem zhotoveno 390 ks, které byly jmenovitě vyplněny pro čestné hosty i občany města. K této příležitosti úsek navrhl a zajistil ražbu pamětních medailí města. Na Gottwaldově ulici byl dle návrhu úseku instalován a vybaven panel cti nejlepších pracovníků města. Pro oslavy 350. výročí města spolupracoval úsek při zpracování publikace města (grafická úprava, obsahové členění, styk s reklamní agenturou RAPID Brno a j.). Výrazně se též podílel na propagaci a výzdobě 47. ročníku Zlaté lyže ČMV a Světového poháru v běhu na lyžích, průjezdu účastníků Závodu míru naším městem, provedl výzdobu stadiónu TJ k Okrskové spartakiádě. K samotným oslavám 350.výročí města vytvořil úsek propagace řadu panelů, navrhl a zajistil tisk pozvánek, vstupenek, plakátů, zlatotisků dárkového skla a pod. Navrhl, vytvořil a instaloval výzdobu jeviště MKD ke galaprogramu k tomuto výročí a pro pořad dramatického souboru MKD navrhl a vytvořil řadu rekvizit. Ve spolupráci s Horáckým muzeem byla instalována výstava k výročí města. Pro výstavu J. Lebedy „ Zelená kniha Vysočiny“ bylo upraveno tapetami a nalepeno na dřevotřískové panely 42 ks velkoplošných fotografií. Úsek rovněž provedl smuteční výzdobu jeviště MKD k pohřbu zasl. um. J. V. Plevy a řadu smutečních úprav vestibulu Měst NV pro občanské pohřby organizované SPOZ Měst NV. Podle požadavků programového úseku MKD byla vytvořena řada propagačních panelů ev. plakátů na jednotlivé akce a k nim byly též zhotoveny grafické listy do kroniky MKD. Pracovník úseku jako člen redakční rady Novoměstského zpravodaje se zúčastňoval všech jejích schůzí, navrhoval štočky a grafickou úpravu čísel, vytvářel 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová