O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Veřejná stranická schůze

ZO KSČ č. 2 v Novém Městě na Moravě uspořádala dne 25. listopadu 1985 veřejnou stranickou schůzi v MKD. Hlavní náplní jednacího programu bylo vyhodnocení plnění volebního programu Národní fronty. Předseda MěV KSČ s. František Dvořák zodpověděl v diskusi celou řadu dotazů občanů města, převážně k možnostem další bytové výstavby města, obchodní síti a úpravě města. Schůze byla hojně navštívena.

 

Ocenění práce pracovnic MěK

V listopadu 1985 bylo předáno Městské knihovně v Novém Městě na Moravě, jako jediné knihovně okresu, čestné uznání Jm KNV a KVOS za Soutěž aktivity knihoven, vyhlášené MK ČSR a ČVOS pracovníků umění, kultury a společenských organizací ke 40. výročí SNP a 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Soutěž byla náročná jak délkou trvání, od června 1984 do června 1985, tak i svou náplní. Zahrnovala prakticky všechny oblasti knihovnické práce a odrážely se v ní kromě dominantních politických a kulturních výročí i významné společenské události obou let. Předseda města s. Petr Klapač poblahopřál pracovnicím knihovny k tomuto ocenění a popřál mnoho úspěchů do další práce.

 

Okresní konference Svazarmu

V sobotu 7. prosince se ve Žďáře n/S. konala okresní konference Svazarmu. 128 delegátů zastupujících 109 základních organizací přivítalo potleskem mezi sebou delegaci okresních stranických a státních orgánů vedenou ved. tajemníkem OV KSČ s. J. Matyášem a delegaci ÚV Svazarmu vedenou jeho členem a předsedou KV plk. O. Hrušeckým. Přítomní delegáti zvolili nový okresní výbor, který ze svého středu zvolil třináctičlenné předsednictvo. Předsedou okresního výboru byl zvolen Jan Oppelt, místopředseda Měst NV v Novém Městě na Moravě.

 

Zakončení Měsíce přátelství

10. prosince 1985 se ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě uskutečnil Slavnostní večer k ukončení oslav Měsíce československo-sovětského přátelství a 63. výročí vzniku SSSR. Zaplněný sál si na úvod vyslechl státní hymny a slavnostní projev předsedy MěV KSČ s. Fr. Dvořáka. Poté za nadšeného ohlasu publika byl opětovně předveden kulturní program, ve kterém vystoupily soubory ZUČ Nového Města na Moravě a který byl reprízou programu „ Růže našemu městu“ z galaprogramu oslav k 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město.

 

IV. Činnost na úseku kulturním, školství, organizace národní fronty

 

Městský kulturní dům

Rok 1985 proběhl ve znamení významných politických a kulturních výročí. Především 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, 115. výročí narození V. I. Lenina, 37. výročí Vítězného února, Československé spartakiády a 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na Město. V MKD se v roce těchto slavných výročí uskutečnilo 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová