O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 118

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vysokých uznání nejen pro sebe, ale i pro své město, do kterého se budou vracet. Takovou akci by SPOZ nemohl uskutečnit sám, proto poděkování aktivu patří i Okresní vojenské správě ve Žďáře n/S. Letošní blahopřání bylo motivováno 350. výročím udělení městských práv našemu městu.

 

II. Lékařské dny ČMV

Ve dnech 18. a 19. října 1985 se ve všech prostorách MKD v Novém Městě na Moravě konaly II. Lékařské dny Českomoravské vysočiny. Této odborné konference se zúčastnilo na 300 lékařů z celé ČSSR. Již podruhé byla tato konference věnována oslavám Mírového dne zdravotníků, který byl vyhlášen na IV. kongresu organizace Mezinárodní hnutí lékařů za odvrácení jaderné války v Helsinkách v r. 1984. První den vědeckého jednání byl věnován cukrovce a komplikacím spojeným s touto chorobou, která je světově velkým medicínským problémem vzhledem k počtu onemocnělých. Druhý den jednání byl vyplněn polytematickým medicínským programem. Společenskopolitický význam II. lékařských dnů byl podtržen přítomností četných stranických a státních představitelů našeho okresu i města. Velkým přínosem pro odbornou úroveň byla výstava chirurgických nástrojů vyráběných k. p. Chirana Nové Město na Moravě a závodu Koh-i-noor Dalečín. Horácká galerie výtvarných umění v Novém Městě na Moravě pak k této příležitosti uspořádala výstavu „ Průřez uměním Vysočiny“ a účastníci shlédli v prostorách galerie též výstavu ruského umění přelomu 19. a 20. století a expozici plastik nár. umělce Vincence Makovského. Kolekci svých novinek – lyží vystavoval n. p. Sport Nové Město na Moravě a pestrou kolekci svých výrobků spojenou s ochutnáváním vystavoval Lacrum k. p. Brno, závod Velké Meziříčí.

 

Ideologická konference MěV KSČ

Pod heslem „ V čele s KSČ za nové úspěchy v socialismu“ se v pondělí dne 21. října 1985 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskutečnila ideologická konference MěV KSČ k zahájení roku stranické výchovy. Jednání konference zahájil předseda IK MěV KSČ s. ing. J. Dlabač. Hlavní referát přednesl ředitel DPV OV KSČ ve Žďáře n/S. s. RSDr. O. Vlasák. Předseda MěV KSČ s. F. Dvořák předal nejlepším lektorům loňského RSV věcné odměny: s. B. Zvěřinové, D. Palečkové, A. Albrechtové, PhMr. J. Halvovi, MUDr. V. Skoupému, PhMr. J. Kervitzerovi, Z. Dvořákovi, F. Krejčímu, ing. O. Šulcovi a M. Böhmovi. S průběhem RSV 1985/86 seznámil posluchače stranické výchovy vedoucí lektorátu s. PhMr. J. Kervitzer. Ve společném tématu promluvil ing. O. Šulc k poslání komunistů a jejich avantgardní roli v naší společnosti v období přípravy XVII. sjezdu KSČ. Závěr ideologické konference provedl předseda MěV KSČ s. František Dvořák.

 

Ocenění pracovníků kultury

V úterý 29. října 1985 se pod heslem „ Kulturou za světový mír konal v Městském divadle ve Žďáře n/ S. poprvé Den pracovníků kultury Žďárského okresu. Slavnost zahájil s. M. Špaček, vedoucí odboru kultury ONV, který mezi profesionálními a neprofesionálními pracovníky kultury uvítal zástupce odboru kultury Jm KNV s. F. Bartošovského, místopředsedu ONV s. J. Picku, zástupkyni OVOS pracovníků umění, kultury a společenských organizací s. E. Bláhovou a další. Přítomen byl také ředitel OKS z družebního okresu Vranov n. T. s. J. Švabalík. Slavnostní referát přednesl 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová