O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 117

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vina, která vyplnila dlouholetou mezeru v publikační činnosti Nového Města na Moravě. Konečná fáze obsahová i grafické úpravy byla dána publikaci členy redakční rady Novoměstského zpravodaje (Jaromír Čejka, Jiří Maděra, Ivo Tulis, Miloslav Dvořák) kteří ve velice krutých časových termínech a několikerých úpravách předali maketu, texty, fotografie i čtečky čs. reklamní agentuře Rapid v Brně k vytištění. V nákladu 5.000 kusů byla dodána, distribuce organizacím i možnost koupě jednotlivcům byla zabezpečena v průběhu oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Město.

 

Hejkalí kecka 1985“

V sobotu 21.září 1985 v novoměstského SKI hotelu tradičně zorganizoval Teamsnou MKD Nové Město na Moravě již V. ročník turnaje v malé kopané „ Hejkalí kecka 1985“. Letošního turnaje se zúčastnilo 8 družstev - AC Sparta Ivančice, Žďas Žďár, Vysočina Žďár, TJ Vojnův Městec a domácí Nohec, SKI, Betlém, ZRTV. Po vítězných týmech předcházejících ročníků (OÚNZ N. Město, UP-IV N.Město, Bago Žďár n/S., a dorost N.Město ) získal jubilejní „ Hejkalí kecku“ tým Nohec Nové Město, který nastoupil s těmito hráči: V. Mrkvička, L. Štourač, B. Wurzel, M. Pohanka, K. Pohanka, J. Mareček, P. Mareček, V. Gertner. Nejlepším střelcem se stal P. Mareček se 4 brankami.

 

Okresní ideologická konference

V sobotu 28.září 1985 se ve Žďáře n/ S. pod heslem „Všechny síly strany a lidu za splnění úkolů XVI. sjezdu KSČ“ konala okresní ideologická konference ke Dni propagandistů. Hlavní referát na této konferenci přednesl tajemník OV KSČ s. Jan Doubek. Na okresní ideologické konferenci převzali nejlepší lektoři, propagandisté a agitátoři ocenění. Čestné uznání OV KSČ převzal s. Josef Bláha z JZD Vzlet Nové Město na Moravě. Diplom OV KSČ byl předán s. Pavlu Hnízdilovi z I. ZŠ v našem městě.

 

Odhalení pamětní desky J. Štursovi v Praze

V letošním roce bylo různými kulturními akcemi připomenuto, že v květnu uplynulo 105 let od narození a 60 let od tragického skonu slavného novoměstského rodáka, tvůrce jedné z nejvýznamnějších kapitol novodobého umění, sochaře Jana Štursy. V pátek 4. října 1985 byla v Praze slavnostně odhalena pamětní deska Jana Štursy. Tato deska, dílo akademického sochaře Miloše Zeta, je umístěna na budově kavárny Hlavovka na náměstí Míru, kde Štursa žil od roku 1916 až do své smrti. Desku slavnostně odhalil ministr kultury ČSSR Milan Klusák. Hlavní projev přednesl docent Jiří Mašín. Připomněl Štursův význam v českém i světovém sochařství. Z našeho města se odhalení zúčastnili místopředseda Měst NV Jan Oppelt, tajemnice Měst NV Věra Buchtová, pracovnice Horáckého muzea Zdena Marková a pracovnice Horácké galerie Eva Jašková.

 

Blahopřání k ČSLA

Při příležitosti odchodu branců do základní vojenské služby a ke Dni ČSLA Sbor pro občanské záležitosti a předseda Měst NV v Novém Městě na Moravě zasílají každoročně blahopřejné dopisy mladým spoluobčanům, kteří odešli plnit svoji nejčestnější povinnost k naší socialistické vlasti. Tak tomu bylo i letos. Šedesát chlapců obdrželo dopisy, ve kterých bylo také vyjádřeno přání, aby všichni dosáhli svým vzorným plněním vojenských povinností 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová