O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

LŠU v Novém Městě na Moravě. Pořad byl nazván „Růže našemu městu“ a v sále MKD se doslova tísnilo 450 diváků, kteří v závěru dlouhotrvajícím potleskem odměnili všechny účinkující. Večer pak v areálu koupaliště proběhla lidová veselice – taneční výlet v přírodě který pořádala ZO SPO Nové Město při hudbě skupiny „ Prototyp“ a za účasti asi 600 osob. Ve stejné době probíhaly ve všech prostorách MKD setkání rodáků a přátel města. Dětem připravila ZO Svazarmu a SPO zábavná sportovní dopoledne i odpoledne, mladým filmovým divákům bylo určeno představení Malý Bobeš s výstavkou knih J. V. Plevy v místním kině (film byl promítán i ve dnech 12. a 13. 9. 1985 pro MŠ a ZŠ a celkem jej shlédlo 1.500 diváků). Potkal-li někdo v neděli na náměstí postavy v lidových krojích, nebyl jistě překvapen. Členové divadelního souboru MKD vystupovali v rámci Novoměstského jarmarku na Sekaninově náměstí s pořadem velmi úspěšných „ Kramářských písní“. Na pódiu též vystoupila dechová hudba „ Mars Svratka“ a vystoupila skupina historického šermu z Prahy – Lancknechti. Kolem stánků s různým zbožím na jarmarku bylo nesmírné množství lidu po celé dopoledne. Odpoledne proběhla v HGVU beseda o díle J. Štursy a V. Makovského za účasti J. Šebka, A. Košíka a V. Večeři. Pro návštěvníky města byly otevřeny brány k. p. Chirana a n. p. Sport, mohli se podívat zajištěnými autobusy do některých integrovaných obcí, nebo navštívit novoměstské školy či Městskou knihovnu při příležitosti Dne otevřených dveří. Studenti gymnázia dostali ve dnech oslav dárek – v nákladu čtvrt miliónu Kčs byla vybudována nová chemická laboratoř. Historii města a významným osobnostem se kterými je jméno Nového Města spojeno byly věnovány výstavní expozice; v Horácké galerii byla vystavena díla nár. um. V. Makovského a zasl. um. Františka Bukáčka, v Horáckém muzeu výstava Nové Město na Moravě 1635-1900 a v MKD pak zajímavá výstavka o historii města v letech 1939-1945. Při příležitosti oslav se uskutečnila ještě řada dalších akcí pro děti, mládež i dospělé. Vyhodnocení oslav provedl předseda Měst NV s. P. Klapač s předsedou hlavní komise oslav s. Jaromírem Čejkou po jednotlivých komisích ve dnech 9. 10 – 15. 10. 1985. Celkově byly oslavy hodnoceny velmi dobře a všem, kteří se o zdar oslav zasloužili, byl doručen děkovný list funkcionářů Měst NV a MěV KSČ i MěV NF.

 

Publikace „Nové Město na Moravě“

Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě vydal u příležitosti 350. výročí povýšení Nového Města na město a 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou publikaci „ Nové Město na Moravě“ v rozsahu 40 stran, která obsahuje tyto kapitoly: Z dějin Nového Města na Moravě, Rok 1945 v našem městě, Čas nový, nové chce mít činy, Jan Štursa, Vincenc Makovský, Sportovní výročí Novoměstska, Přehled tras pro letní i zimní výlety směrované z Nového Města na Moravě. Publikace byla doplněna několika desítkami fotografií a resumé v ruském a německém jazyce. Přes celou řadu potíží hlavně z hlediska tisku a financí nakonec vznikla tisko- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová