O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 114

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Matyáš, předseda ONV ve Žďáře n/ S. ing A. Žák a řada dalších významných hostů. V kulturním programu se představili členové Horáckého tria (J. Matoušek, P. Němec, E. Mošnerová) a ředitelka I. ZŠ s. D. Palečková.

 

Turnaj mládeže v nohejbalu

V sobotu 3. srpna 1985 zorganizoval OV č. 1 ve spolupráci s OV č. 4 a OV Rokytno turnaj mládeže v nohejbalu. Brožkův kopec postavil čtyři družstva, další zastoupení po jednom družstvu měla Hornická, Beranice, Rokytno a dokonce i vzdálenější Rousměrov. Do semifinále postoupila družstva: Brožkův kopec „A“ a „D“, Rokytno a Rousměrov. Třetí místo ve finálové skupině získal těsně Rousměrov před Rokytnem. Zasloužené vítězství v celém turnaji si odnesla dvojice Brožkův kopec „D“ (M. Veselský, M. Žák), když porazili dvojici - Brožkův kopec „ A“ (L. Staněk, M. Juránek). Vítězové se těšili z cen, které věnovali organizátoři a ti se zase těšili z další zdařilé akce.

 

Pohřeb zasl. umělce J. V. Plevy

Ve čtvrtek 12. září 1985 jsme se rozloučili v Novém Městě na Moravě se zasloužilým umělcem, spisovatelem, nositelem Řádu Vítězného února, Řada práce, ceny Marie Majerové, rodákem z Moravské Svratky – Josefem Věromírem Plevou, jehož tvorba i život je spjat s naším krajem. Narodil se v Moravské Svratce, do školy chodil v Radňovicích, s rodiči a ostatními členy rodiny vystřídal několik míst tak, jak je musil měnit jeho otec – železničář. Při svých někdejších besedách se J. V. Pleva často vracel do rodného kraje, vzpomínal na Antonína Bálka ve Svratce, u kterého se učil knihařem i na své působení jako knihařského dělníka ve vydavatelství v Novém Městě na Moravě, na pobyt na italské frontě v době I. světové války, na to jak studoval v Čáslavi na učitelském ústavu, i na jeho první učitelská místa ať už to bylo Nové Město na Moravě, Křižánky, Bohuňov, Karasín, Rapotice, Ječovice, Černoušek, Brno nebo na působení v Československém rozhlase. Jeho literární dílo nebude zapomenuto. Knihy jako Malý Bobeš, Hoši s dynamitem, Kapka vody, Budulínek, Perníková chaloupka, Robinson Crusoe (převyprávěný podle D. Defoea). Pro dospělé čtenáře napsal Eskortu, verše Pět, Náruč maminčinu, Jediná cesta, Přátelé, Svět dítěte a kniha a další. 12. září bylo jeviště MKD v Novém Městě smutečně vyzdobeno aby byla vzdána poslední pocta tomuto velikému umělci. K smutečnímu aktu se sešli nejbližší příbuzní a rodina J. V. Plevy, zástupci ministerstva kultury ČSR, představitelé Svazu čs. spisovatelů, umělců, zástupci krajských, okresních i místních orgánů a organizací i početná novoměstská veřejnost. Po smutečních proslovech a krátkém kult. programu byla rakev s tělesnými pozůstatky J. V. Plevy uložena na místním evangelickém hřbitově. Josef Věromír Pleva, který měl tak krásný vztah k našemu městu a jeho okolí odešel, ale jeho dílo zůstalo.

 

Vyznamenání za ČSS ´85

V pátek 13. září 1985 přijal člen KV KSČ a vedoucí tajemník OV KSČ s. J. Matyáš za účasti předsedy OV ČSTV M. Dostála a tajemníka OV KSČ s. J. Matějky okresní vedoucí spartakiádních skladeb, cvičitele a další funkcionáře tělovýchovy a sportu žďárského okresu, aby jim předal čestná uznání OV KSČ za zásluhy o Československou spartakiádu ´85 i za jejich obětavou a dlouholetou činnost v tělo – 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová