O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 113

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

organizátorskou a přípravnou práci této akce patří především tajemnici SPOZ s. Evě Šindlerové a obětavému Ivu Tulisovi.

 

Okresni mírová slavnost

V sobotu 15. června a v neděli 16. června 1985 se v areálu u památníku partyzánské brigády mistra Jana Husa na Cikháji konala Okresní mírová slavnost, která v tomto roce byla výrazně motivována 40. výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Slavnosti přálo počasí a tak i z našeho města se zúčastnila celá řada BSP, organizací ČSSP, PS a jednotlivců.

 

Výstava členů SI

Ve středu 19. června 1985 byla v 18,00 hodin otevřena v malém sále MKD Nové Město na Moravě výstava členů Svazu invalidů nazvaná Dovedné ruce. Vystavující předvedli řadu výšivek, pletených oděvů, fotografií, známek, drhání a tapik. Výstava trvala do konce měsíce června a navštívilo ji 1.800 návštěvníků.

 

Výstava k 350. výročí města

27. června 1985 byla v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě otevřena výstava ke 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Výstava zachytila historii našeho města od jeho založení do konce 19. století a navázala na stálou expozici, která je věnována 20. století až do současnosti. Slavnostnímu zahájení byla přítomna delegace okresních stranických a státních orgánů vedená ideologickým tajemníkem s. J. Doubkem a představitelé našeho města, místopředseda MěV KSČ s. J. Dlabač, předseda města s. P. Klapač a předseda MěV NF s. M. Böhm. Úvodní slovo k výstavě přednesl místopředseda Měst NV s. J. Oppelt, v kulturním programu vystoupili žáci LŠU v Novém Městě na Moravě pod vedením s. J. Večeři. Výstava v Horáckém muzea byla otevřena denně mimo pondělí až do konce roku 1985.

 

Otevření nové požární zbrojnice v Pohledci

Na slavnostní schůzi ZO SPO v Pohledci 28.června 1985 u příležitosti otevření nové požární zbrojnice se zúčastnili: tajemník OV SPO s. L. Zeman, předseda Měst NV s. Petr Klapač a předseda MěV NF s. M. Böhm. Při této příležitosti předal předseda Měst NV čestná uznání rady Měst NV: ZO SPO Pohledec, B. Havlíkovi, Z. Jamborovi, V. Kozákovi, L. Loubovi, M. Lukešovi, J. Žákovi, Předseda MěV NF předal rovněž čestné uznání ZO SPO v Pohledci za příkladnou a obětavou práci a za zajišťování úkolů v požární ochraně.

 

Turnaj OV v odbíjené

Dne 29. června 1985 se konal 4. ročník turnaje občanských výborů v odbíjené o putovní pohár předsedy Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě. Ideální počasí, dobře připravené hřiště v pěkném prostředí na Brožkově kopci – to vše přispělo k dobré atmosféře turnaje. Bohužel i přes dlouhodobé zajišťování této akce se sešli reprezentanti pouze čtyř městských OV – č.1, 3, 2 a 9. Tento ročník se vyznačoval velkou vyrovnaností družstev. Konečné pořadí : 1.místo – OV č.3, 2.místo – OV č.9; 3.místo – OV č.2 a 4.místo – OV č.1. Pohár tentokráte putoval na Holubku, do rukou svěřenců Pavla Hubáčka.

 

Výstava zasl. um. F. Bukáčka

 

V neděli 30. června 1985 byla v 10 hodin v Horácké galerii výtvarných umění v Novém Městě na Moravě slavnostní vernisáží otevřená profilová výstava přední malířské osobnosti Vysočiny, zasl. umělce Františka Bukáčka k jeho významnému životnímu jubileu - 75.výročí narození. Vernisáže se zúčastnil vedoucí tajemník OV KSČ s. J. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová