O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 112

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rodáky a výtvarníky regionu. Ve slavnostním projevu s. akademik J. Kotalík připomněl význam nár. umělce V. Makovského a jeho srdečné vztahy k rodnému městu. V kulturním programu vystoupily smíšené pěvecké sbory Smetana MKD Nové Město a Svatopluk SKP Žďár n/S., ve večerním matiné v městském kulturním domě B. Roček, člen Mahenovy činohry v Brně a Kvarteto města Brna. Slavnostní odhalení pamětní desky významného novoměstského rodáka bylo zakončeno besedou zástupců města s vzácnými hosty.

 

Přijetí nejlepších sportovců města na Měst NV

V pátek 7. června 1985 přijal předseda Měst NV s. Petr Klapač nejúspěšnější sportovce a zástupce sportovních kolektivů, včetně členů výboru TJ u příležitosti zhodnocení činnosti TJ Nové Město na Moravě za rok 1984. Nejúspěšnějšími sportovci našeho města byli vyhlášeni: Ivana Dvořáková, Martin Nečas, Lubomír Buchta, Eva Svojanovská, Zbyněk Vokoun, Jiří Ťupa, Marta Musilová, Václav Staněk, Bohumil Janďourek, František Sochor. Z kolektivů byli vyhodnoceni: dorostenky SVSM lyžování, dorostenci oddílu odbíjené a dorostenci oddílu kopané.

 

Předání maturitních vysvědčení

7. června proběhlo ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě již tradiční slavnostní ukončení studia a předání maturitních vysvědčení studentů gymnázia nár. um. V. Makovského. Ředitelství místního gymnázia společně s aktivem SPOZ Měst NV vytvořila studentům, rodičům a příbuzným abiturientů, pedagogickým pracovníkům a hostům důstojnou oslavu rozloučení se školou. Po úvodních proslovech ředitele školy s. prof. Jiřího Maděry a předsedy SPOZ s. Frant. Dvořáka představili třídní učitelé maturanty, kterým bylo slavnostně předáno maturitní vysvědčení a celá řada z nich byla odměněna i za mimoškolní činnost. Na závěr následoval krátký kulturní program.

 

Výstava fotografií J. Lebedy

V úterý 11. června 1985 byla v přízemí městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě vernisáž výstavy k 15. výročí vyhlášení CHKO Žďárské vrchy nazvané Zelená kniha Vysočiny. Čtyřicet velkoplošných fotografií Českomoravské vysočiny v různých ročních obdobích od Jana Lebedy, spolupracovníka CHKO okouzlilo všechny návštěvníky. V kulturním programu po slavnostním projevu ředitele MKD s. Jaromíra Čejky, vystoupilo Horácké trio. Výstava trvala do konce měsíce srpna a navštívilo ji 3 800 návštěvníků.

 

Setkání rodáků

15. června 1985 uskutečnil SPOZ Měst NV v Novém Městě na Moravě tradiční Setkání rodáků a jejich spolužáků – padesátníků, které se konalo v prostorách MKD. Tak jako v minulých letech, tak i letos svolal „List oběžný“ více než sto účastníků této akce ze všech koutů naší vlasti. Účastníci byli přijati v obřadní síni Měst NV předsedou města s. Petrem Klapačem a předsedou SPOZ s. Fr. Dvořákem. Po slavnostních projevech následoval kulturní program žáků I. ZŠ a podpisy do pamětní knihy Měst NV, předání pamětních listů a slavnostní přípitek. Poté se účastníci odebrali do I. ZŠ, kde pobesedovali s ředitelkou s. D. Palečkovou. Slavnostní večeře na hotelu Ski a společenský večer v prostorách MKD zakončují toto setkání. Dík za velkou záslužnou  

Rok: 
Přepsal/a: 
Machatová