O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 111

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hrobům našich a sovětských vojáků. Při této příležitosti zaslal místní sbor pro občanské záležitosti blahopřání všem občanům města, kteří se narodili v památném roce osvobození – v roce 1945.

 

Slavnostní zasedání Měst NV a MěV NF

Ve čtvrtek 30. května 1985 se ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě uskutečnilo slavnostní zasedání Měst NV a MěV NF u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Při slavnostní výzdobě přednesl hlavní projev předseda Měst NV s. Petr Klapač. Poté převzalo přes tři sta novoměstských občanů čestné uznání a pamětní medaili Měst NV ke 40. výročí osvobození za dlouholetou veřejně prospěšnou práci pro město. Po kulturním programu žáků ZŠ a LŠU byla slavnost zakončena Internacionálou.

 

Okrsková spartakiáda

Vyvrcholením více než ročního úsilí nácviků hromadných vystoupení Československé spartakiády 1985 byla okrsková spartakiáda, která se konala v neděli 2. června na lehkoatletickém stadionu TJ v Novém Městě na Moravě. V dopoledních hodinách proběhly zkoušky a secvičení všech skladeb. Odpoledne ve 14,00 hodin nastoupili cvičenci před zcela zaplněným stadionem ke slavnostnímu nástupu a zahájení okrskové spartakiády. Poté byla předvedena jednotlivá vystoupení v tomto pořadí: rodiče s dětmi, nejmladší žactvo, mladší žáci, mladší žákyně, dorostenky a ženy, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, Svazarm a ženy. Vystoupení přihlíželi spolu s několika tisíci diváky předseda Měst NV s. Petr Klapač, předseda Mě V KSČ s. František Dvořák, předseda Mě V NF s. Miroslav Böhm, zástupce předsednictva KV ČSTV s. Dr. Michal Charvát, delegace okresního štábu ČSS '85 vedená s. Františkem Svobodou, tajemníkem OV NF, tajemnice OV ĆSŽ s. Jar. Kabelková, předseda TJ Žďas Žďár n/Sáz. s. Pavel Vosyka. Všechny skladby zaujaly diváky hudbou, pohybem, barvami, rytmem. Skladby byly mnohokrát přerušeny potleskem okouzlených diváků, především cvičení nejmladšího žactva, starších žákyň, dorostenek a žen. V jednotlivých skladbách okrskové spartakiády v Novém Městě na Moravě vystoupilo: nejmladší žactvo – 160 cvičenců, 290 mladších žákyň, 128 mladších žáků, 290 starších žákyň, 72 dorostenců, 108 dorostenek ml., 84 dorostenek a žen, 247 žen a 72 členů Svazarmu. V 17,45 hod. byla okrsková spartakiáda ukončena.

 

Odhalení pamětní desky nár. umělci V. Makovskému

V rámci oslav 40. výročí osvobození Československa Rudou armádou a 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město, byla v pondělí 3. června 1985 slavnostně odhalena na rodném domě národního umělce Vincence Makovského na Sekaninově náměstí pamětní deska, jejímž autorem je národní umělec, akademický sochař Miloš Axman. V dopoledních hodinách delegace zástupců učitelského sboru a studentů gymnázia položila kytice na umělcův hrob. Při slavnostním odhalení desky v 18,30 hodin přivítal předseda Měst NV s. Petr Klapač vzácné hosty – delegaci OV KSČ a ONV ve Žďáře n/S vedenou místopředsedou ONV s. J. Pickou, delegaci městských stranických a státních orgánů vedenou předsedou MěV KSČ s. Fr. Dvořákem, ředitele NG v Praze s. akademika J. Kotalíka a významné novoměstské  

Rok: 
Přepsal/a: 
Machatová