O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 110

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a představenstvu JZD v roce 1978 rozhodnuto postavit novou administrativní budovu. Řešení souboru adm. a soc. střediska bylo zadáno Agroprojektu Brno. Soubor staveb nutil řešit nejen potřebu řízení zemědělské výroby, ale také sociální oblast, jako je stravování, vzdělávání pracujících, lékařská péče, sportovní činnost, aj. Po schválení projektové dokumentace, která řešila uvedené požadavky bylo v r. 1981 započato s výstavbou areálu. Celá výstavba byla rozdělena do několika ročních etap. Vlastní výstavbu prováděl generální dodávkou pro JZD současný Agrostav Žďár n/S. Touto stavbou byly vyvolány další investice, které si JZD provádělo samo – byl to především přívod vody z ulice Německého o fin. nákladu 650 000 Kčs, dále stavba kanalizačního sběrače o fin. nákladu 1 000 000 Kčs a některé další. Společným úsilím všech zainteresovaných pracovníků byla stavba v roce 1984 dokončena. Během I. čtvrtletí 1985 byla postupně napojena na vodovodní a kanalizační síť, telefonní síť, plynový rozvod. Bylo provedeno vybavení vnitřního zařízení a koncem měsíce dubna započalo přemisťování pracovníků z dosavadních roztříštěných provozů. V období oslav 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla dána budova do plného provozu. Od letošního května byla tedy provedena změna v názvu organizace na JZD ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě.

Přehlídka pěveckých sborů MŠ V pátek 17. května 1985 odpoledne patřil Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě dětem. Sjely se sem pěvecké sbory mateřských škol z celého okresu. Zúčastnily se sbory z Bystřice, Nového Města, Olešínek, Velkého Meziříčí a Žďáru n/S. Jako host vystoupil pěvecký sbor z Jihlavy. Přehlídka pěveckých sborů byla nejen oslavou života 40 mírových let, ale i díkem za hrdinství a odvahu těch, kteří přinesli do naší země svobodu. Přehlídka se těšila velké pozornosti občanů města.

Rudý prapor k. p. Chirana U příležitosti slavnostní konference pracovníků Chirany k. p., Nové Město na Moravě ve středu 22. května 1985 v MKD byly koncernovému podniku předány Rudý prapor ministra elektrotechnického průmyslu a ÚVOS pracovníků v kovoprůmyslu a Rudá standarta generálního ředitele a odborového výboru ROH. Ocenění převzala novoměstská Chirana za vynikající výsledky v socialistické soutěži v roce 1984.

Dny zletilosti Některé akce Sboru pro občanské záležitosti vešly již do podvědomí občanů, ale SPOZ hledá nové formy práce. Jednou z těchto forem je pořádání „Dnů zletilosti“. V sobotu 25. května 1985 se sešli v pěkném prostředí Městského kulturního domu mladí lidé z Nového Města na Moravě a okolí, aby společně oslavili dovršení 18 let svého života. Po slavnostním projevu předsedy Měst NV s. Petra Klapače blahopřáli přítomným zástupci sboru pro občanské záležitosti a pionýři I. a II. ZŠ. Předané pamětní listy budou připomínat nejen dobu zletilosti, ale také 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, neboť letošní osmnáctiletí dosahují své plnoletosti v tak významném roce. Po skončení obřadu odešla delegace mladých položit květiny k 

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková