O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 11

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

11. 6. - požár televize na Figurákově ulici č. 1304/3. Do příjezdu požár likvidován obyvateli

(1+1)

27. 7. – požár travního porostu u Javorku. Do příjezdu byl požár lokalizován jednotkou PS

Sněžné (1+2)

29. 7. – požár kotle s asfaltem v obci Veselíčko (1+7)

2. 8. – požár kotle s hrachovinou v prostoru u cihelny ve Slavkovicích. Spadl drát vys. napětí,

od něj na 4 místech požár (1+7, 1+3)

8. 8. – požár věžového seníku JZD Jimramov (1+7)

28. 8. – požár v lesíku v prostoru za budovou Svazarmu na Bělisku v N. Městě na Mor.

Hořely zbytky staré boudy (1+7)

15. 10. – požár v lese Michovy u N. Města. Po příjezdu bylo zjištěno, že jde o požár travního

porostu v rozloze 10 x 10 m. Vznikl z nedostatečně uhašeného ohniště.

24. 10. – hlášen únik čpavého kouře v přízemí zeleného věžáku, Křenkova 732. Po příjezdu

bylo zjištěno, že plyn uniká z bytu č. 2 (1+5) Požár vznikl od zapáleného papíru ve

spíži.

10. 12. – Hlášen požár pneumatik autobusu ČSAD Olomouc. Do příjezdu hasil řidič pomocí

RHP – prášek (1+2). Poruchou na brzdovém systému došlo k přehřátí brzd.

obložení s následujícím vznícením.

18. 12. – Hlášen požár senážní věže v Dol. Rožínce (1+2)

30. 12. – Hlášen požár rekreační chalupy v Jimramově – Sedlišti č. 17 (1+4). Po příjezdu byl

požár lokalizován.

 

VIII. Výstavba města

 

Rychlý rozvoj Nového Města na Moravě v posledním desetiletí spojený s rozsáhlou bytovou výstavbou Uranových dolů Dolní Rožínka a rozvojem místních podniků způsobil zvýšení nároků na rozšíření a zkvalitnění občanské a technické vybavenosti města. Výstavba 188 bytů na Gottwaldově ulici a a72 na sídlišti Pod zastávkou společně s další soukromou a družstevní výstavbou v jiných částech města se projevila ve značném nárustu počtu obyvatelstva, jehož nároky stoupají úměrně se zvyšující se celkovou životní úrovní. Volební program NF na léta 1981–1985 proto musel v našem městě respektovat tyto nové potřeby a řešit především nejvážnější nedostatky, které spočívaly v zaostalé obchodní síti a nedostatečné kapacitě školních i předškolních zařízení. Současně bylo nutno výrazně snížit celkovou rozestavěnost na úseku akcí „Z“ z let 1976-1980 a zkrátit lhůty výstavby jednotlivých staveb. Řešení těchto úkolů bylo pro Měst NV velmi náročné. Jednou z prvních akcí na úseku investiční akce „Z“ bylo dokončení dlouhodobě rozestavěné stavby vodovodu Maršovice, který se svými 5.600 m vodovodního potrubí, stavbou vodojemu na 250 m3 vody a odkyselovací stanicí umístěnou v extrémních půdních i klimatických podmínkách prameniště na Studnicích představoval technicky i organizačně náročnou stavbu. Úspěšné dokončení a předání tohoto vodohospodářského díla, jehož hodnota činila 4.932 tis. Kčs, znamenalo vyřešení zá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie