O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 109

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sovětskému velvyslanectví v Praze. Na závěr zazněla Internacionála.

1. místo novoměstské kroniky v kraji Dne 13. května 1985 se v Brně uskutečnilo vyhodnocení krajského kola III. celonárodní soutěže kronikářů ČSR. Kronika Nového Města na Moravě s přílohami a soutěžní prací kronikáře byly v konkurenci všech okresů Jihomoravského kraje ohodnoceny nejvyšším oceněním a získaly 1. místo. Toto vítězství je nejvýraznějším úspěchem novoměstské kroniky v celé její dlouhodobé historii. Druhé místo v krajském kole soutěže nebylo uděleno a na třetím místě se umístila kronika Znojma. Kronikáři Miloslavu Dvořákovi bylo veřejně poblahopřáno k úspěchu prostřednictvím Novoměstského zpravodaje. Osobně přijal blahopřání na ONV ve Žďáře n/S. od ved. odb. kultury s. M. Špačka, tajemníka ONV s. Dr. Koska a na Měst NV v Novém Městě na Moravě od předsedy Měst NV s. P. Klapače, předsedy MěV KSČ s. F. Dvořáka, ředitele MKD s. J. Čejky aj.

Závod míru
Téměř 4 000 novoměstských občanů bylo poprvé v historii Nového Města na Moravě svědky průjezdu největšího amatérského cyklistického závodu na světě. V pondělí 13. května 1985 se totiž Nové Město na Moravě stalo jedním z průjezdních měst 5. etapy 38. ročníku Závodu míru. Trenérka ST lyžování II. ZŠ v Novém Městě na Moravě O. Kadlecová při této příležitosti, spolu s nejúspěšnějšími lyžaři – přeborníky ČSSR Z. Vokounem a V. Šustáčkovou předali sportovnímu komentátorovi P. Klementovi dárky pro naše reprezentanty v Závodě míru.

65 let A. Košíka 13. května se dožil novoměstský rodák, akademický sochař Arnošt Košík šedesátipěti let. Patří k předním osobnostem současného českého sochařství. V jeho díle je možno sledovat dvě základní linie. Je to jednak tvorba figurální a portrétní, z níž je možno připomenout známou plastiku, inspirovanou umělcovou babičkou, nebo vrchol Košíkovy tvorby v této oblasti – portrét B. Němcové zhotovený pro Svaz českých spisovatelů. Arnošt Košík se však v poslední době věnuje stále častěji objektům strohých tvarů a forem, které zaujmou vnitřní dynamikou a rytmem, vzbuzují představivost a umožňují umělci bez použití alegorie vyjádřit myšlenku a tvůrčí záměr. Tyto, přírodními i průmyslovými motivy, inspirované kompozice, nacházejí široké uplatnění v současné architektuře. Z našeho nejbližšího okolí je možno připomenout jeho Pohyb, umístěný na budově jídelny při II. ZŠ. Emociální účinek svých děl prohlubuje autor často i pomocí sochařsky netradičního fenoménu – pohybu. Tyto mobily jsou specifikou umělcovy výpovědi o dynamice současné epochy. Komornější Košíkova díla našla své místo i ve sbírkách Národní galerie, monumentální plastiky pak zdobí veřejná prostranství a budovy na mnoha místech naší vlasti. Funkcionáři Městského národního výboru zaslali mistru Košíkovi k jeho výročí blahopřejný pamětní list města.

Nová budova JZD Vzlet Po sloučení JZD Jámy, Křídla, Slavkovice, Pohledce v roce 1976 vyvstala otázka, kde umístit technické a administrativní pracovníky, neboť značná část jich zůstala v těchto 4 střediscích, což z hlediska organizace a řízení bylo pro nový sloučený celek nevýhodné. Proto bylo ve vedení

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková