O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 108

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

věnců uctila památku padlých hrdinů II. světové války. Oslavy tohoto dne tvořily nejen závěr májových oslav, ale i tečku za návštěvou sovětských hostů. Přestože jejich pobyt nebyl doprovázen pravým májovým počasím, přátelství, pohostinnost a srdečnost zůstala.

Slavnostní zasedání ke 40. výročí osvobození Československou a sovětskou státní hymnou bylo v prvomájovém odpoledni v MKD v Novém Městě na Moravě zahájeno slavnostní zasedání stranických orgánů, národního výboru a organizací Národní fronty motivované 40. výročím osvobozením Československa sovětskou armádou. Zasedání byla přítomna delegace okresních stranických a státních orgánů vedená tajemníkem OV KSČ s. Jar. Matějkou, delegace městských stranických a státních orgánů vedena předsedou MěV KSČ s. Frant. Dvořákem, milí sovětští hosté – osvoboditelé našeho města a členové partyzánské skupiny Zarevo (Záře), zasloužilí členové strany a delegace jednotlivých novoměstských podniků, závodů a organizací. Zasedání pozdravili novoměstští pionýři a připjali na zástavu MěV KSČ rudé stuhy. Slavnostní projev přednesl taj. OV KSČ s. Matějka. Poté byly předány medaile ÚV KSČ ke 40. výročí osvobození s. L. Adámkovi, J. Altmanovi, J. Boháčovi, M. Böhmovi, J. Doležalovi, F. Dvořákovi, L. Fajmonovi, ing. O. Huspekovi, A. Jinkovi, M. Kalábové, K. Klapačovi, V. Librové, doc. MUDr. M. Mannovi DrSC; R. Minářovi, L. Novákovi, M. Pelikánovi, F. Peňázovi, F. Pochopovi, R. Remešovi, J. Sáblíkovi, F. Srnskému, S. Stehlíkovi, J. Veselskému, J. Zoubkovi, a ing J. Zvěřinovi. Čestná uznání OV KSČ ve Žďáře n/S. obdrželi: s. M. Adámková, B. Budín, M. Cícha, E. Havlík; E. Holá, K. Frank, P. Klapač, J. Kopáček, F. Kosek, J. Král, F. Král, F. Melicharová, J. Míček, J. Musil, J. Peňáz, J. Petr, M. Polnický, L. Prokop, J. Prosecký, M. Ptáčková, V. Sláma, M. Straka, J. Špaček, K. Špinar, R. Weber, F. Zlesák, F. Žilka a II. ZŠ, Gymnázium nár. um. V. Makovského, BSP ČSP závodu Sport. Čestná uznání MěV KSČ v Novém Městě na Moravě: s. F. Bradáč, A. Dudek, J. Gabriel, J. Havlíková, E. Jamborová, PhMr. J. Kervitzer, M. Korbář, J. Králíček, F. Krejčí, M. Licková, E. Linhartová, V. Leinweber, prof. J. Maděra, H. Mrkosová, F. Ondráček, J. Petr, O. Sklenář, E. Svačinová, ing O. Šulc, Chirana k. p., Sport n. p., UP-IV, Jm DZ; I. ZŠ, LŠU, Měst NV, OÚNZ – ředitelství, UD Dol. Rožínka, MKD, redakční rada Novoměstského zpravodaje, MěV NF, MěV SPO; MěV SČSP, ZO ČSPB, ZO ČSŽ v Novém Městě na Moravě. Pamětní listy účastníkům partyzánských bojů oblasti Žďárských vrchů při příležitosti setkání ve dnech 40. výročí osvobození: s. P. V. Fjodorov, V. F. Kadlec, N. V. Bolotin, Dr. G. V. Pavlovský, D. G. Kuleš, A. N. Bělov, J. F. Uljev, V. I. Širjejeva, G. G. Smirnov, A. G. Smirnov, J. F. Cečelnická, M. N. Kadlecová, A. M. Potůček, V. Samek, F. Sitař, F. Skopalík, J. Starý, K. Šrotová, E. Tlustoš, J. Tlustoš, J. Uchytil, F. Uchytil, F. Zástěra. Čestné uznání rady ONV ve Žďáře n/S. a vyznamenání „Vzorný pracovník: s. M. Žáková, J. Ondráčková, V. Břečková, F. Drdla, M. Komárová. V kulturním programu vystoupili studenti gymnázia s pásmem veršů F. Hrubína. Ze slavnostního zasedání byla odeslána zdravice ÚV KSČ, ÚV SČSP a

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová