O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stoupení vyzvedl 40 let bojů Sboru národní bezpečnosti při ochraně výsledků národní a demokratické revoluce proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci spojují 40. výročí vzniku SNB se stejným výročím osvobození naší republiky Rudou armádou a proto také s  plnou odpovědností jménem všech příslušníků SNB okresu prohlásil, že slavné tradice je zavazují k  naplnění všech požadavků, které Sbor národní bezpečnosti, KSČ a dělnická třída klade. President republiky při této příležitosti propůjčil za dlouholetou, obětavou a příkladnou práci medaile „Za službu vlasti“ pprap. J. Drdlovi, pprap.

.H. Vaňkové a nrstm. P. Žákovi z  Nového Města na Moravě. Oslavy 40. výročí SNB byly zakončeny Internacionálou.

 

Slavnostní večer k  115. výročí narození V. I. Lenina

Slavnostní večer ke 115. výročí narození V. I. Lenina se v  Novém Městě na Moravě uskutečnil v  pondělí 22. dubna 1985 v  místním kině. Delegaci MěV  KSČ v  Novém Městě na Moravě vedl její předseda s. František Dvořák. Ve slavnostním projevu s. ing. Rostislav Dostál, ředitel Jm DZ Nové Město mimo jiné připomněl aktuální leninskou ideu o povinnosti socialistického státu uskutečňovat mírovou politiku, pomáhat národům všech zemí aktivně vystupovat na straně míru a pokroku a její realizaci v  politice států socialistického společenství. V  rámci kulturního programu byla promítnuta sovětská filmová poetická kronika s  kontrapunktem historie a současnosti „Lenin v  Paříži“.

 

Pionýrský slib

Ve středu 24. dubna 1985 v  den 26. výročí založení PO SSM, složily jiskry 2. PS PO SSM II. ZŠ v  Novém Městě na Moravě slavnostní pionýrský slib, kterého se zúčastnili zástupci vedení školy a členové ZO ČSPB v  Novém Městě na Moravě. Poté pionýři navštívili partyzánskou obec Samotín a u partyzánských památníků na Fryšavě a Cikháji položili kytice rudých karafiátů.

 

Výstava Nové Město na Mor. 1939 - 45

V  pondělí 29. dubna 1985 byla v  Městském kulturním domě v  Novém Městě na Moravě slavnostní vernisáží otevřena expozice o protifašistickém odboji na Novoměstsku – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1939 – 1945. Tuto výstavu připravila pobočka OVM ve Žďáře nad Sázavou, Horácké muzeum ve spolupráci s  MKD a ZO ČSPB v  Novém Městě na Moravě. Slavnostní projev při zahájení přednesl s. Zdeněk Dvořák, člen ZO ČSPB, v  kulturním programu vystoupili žáci I. ZŠ v  Novém Městě na Moravě. Výstavu, která byla otevřena do konce roku shlédlo 3.280 návštěvníků. O odborný výklad se postarali členové místní ZO ČSPB.

 

Lesní brigády

Na výzvu kalamitní komise rady ONV ve Žďáře nad Sázavou z  února letošního roku k  brigádnické výpomoci na lesních kalamitních plochách reagovali občané Nového Města na Moravě příkladně. Do konce měsíce dubna 1985 odpracovali celkem 3.568 směn při úklidu klestu na 112 ha a při zalesňování na 70 ha. K  nejaktivnějším patřily novoměstské školy (I. ZŠ v polesí Moravec, Koníkov, Sklenné a Nové Město, II. ZŠ v  polesí Nové Město a Koníkov, Gymnázium v  polesí Moravec, SOUE v  polesí Sklenné, SOUL v  polesí Nové Město na Moravě a Sklenné). OÚNZ

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková