O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 102

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Funkcionáři Městského národního výboru poděkovali občanům, závodům, organizacím Národní fronty a školám, kteří přispěli každý svým dílem k naplnění socialistického závazku v roce 1985 a vyzvali je pro příští období k ještě zodpovědnějšímu a náročnějšímu přístupu k plnění vytýčených úkolů na tomto úseku, neboť není podstatné vysoké množství vykázaných odpracovaných hodin, ale především kvalita práce a její výsledek.

 

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí

 

Informace AS“

1.ledna 1985 vyšel první výtisk „Informací Agitačního střediska MěV KSČ v Novém Městě na Moravě“. Tyto Informace vycházejí měsíčně jako příloha – dvoulistová vložka Novoměstského zpravodaje. Jsou výsledkem realizace usnesení městské konference KSČ v roce 1983. Informace v průběhu celého roku nejenom informovaly čtenáře o událostech ideově-politických, kulturních a sportovních, ale staly se i pomocníkem v politicko-výchovné práci. Informace začaly vycházet v roce 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje českého a slovenského lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou. Redakci Informací převzala redakční rada Novoměstského zpravodaje pod vedením šéfredaktora a vedoucího agitačního střediska s. Jaromíra Čejky. Pravidelní rubriky Informací byly: Informace Městského výboru KSČ, programy MKD, Horácké galerie, Horáckého muzea, organizací NF, městské knihovny a sportovní akce. Informace byly pravidelně po celý rok doplňovány dvoulistem s programem kina v Novém Městě na Moravě. Tím se občanům města a okolí dostala každý měsíc roku do rukou tiskovina, která je na osmi stránkách informovala o připravovaných akcích každého měsíce v různých oblastech a činnostech Nového Města na Moravě. Ohlasy na tuto tiskovinu byly velice kladné. Tisk Informací prováděla tiskárna – provoz v Novém Městě na Moravě, nákladem 3. 000 kusů výtisků.

 

Plesová sezóna

Ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě byla zahájena plesová sezóna tradičním plesem pracujících, který se konal 12. ledna 1985 a který pořádal MěV KSČ. K tanci hrál taneční orchestr Karla Seyferta z Tišnova. V sobotu 19. ledna 1985 byl na pořadu ples k. p. Chirana Nové Město na Moravě. K tanci hrály malé taneční orchestry JZD Nížkov (ved. M. Klimeš) a JZD Slavkovice (ved. MVDr. J. Sedlařík). 26. ledna 1985 se konal ples OV ČSL. K tanci hrála dechová hudba „Lučanka“ z Luk nad Jihlavou. Ples chovatelů, který pořádal MěV NF s ZO ČSH se konal v sobotu 2. února 1985. K tanci hrál taneční orchestr ČSAD Velké Meziříčí. 16. února 1985 – požárnický ples, k tanci hrál taneční orchestr JKP Velké Meziříčí. 23. února 1985 – rybářský ples, k tanci hrál taneční orchestr JKP Velké Meziříčí. 1. března 1985 – studentský ples a rovněž i následující den 2. března 1985, po oba

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová