O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

individuálních vítání – 17; občanské pohřby a kremace 121; vítání dětí do 1. tříd – 10; vítání do 1. r. gymnázia a učilišť – 3; předávání občanských průkazů – 2; předávání maturitních vysvědčení – 1; blahopřejné dopisy vojákům ke dni ČSLA – 60; předmanželská výchova – 2; jiné přednášky – 5; životní jubilea – 211; pracovní jubilea – 76; odchody do důchodu – 26; stužkování dětí mateřské školy 7; rozloučení s vycházejícími žáky 2; přijetí občanů do svazku města – 1; setkání rodáků – 1; slavnostní sliby PO – 4; jiné akce – 29.

SPOZ v našem městě i v tomto roce pracoval pod vedením předsedy s. Františka Dvořáka a tajemnice s. Evy Benediktové.

 

Socialistický závazek

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku občanů, občanských výborů, škol, závodů, podniků a společenských organizací NF za rok 1985 uzavřeného na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a 350. výročí udělení městských práv Novému Městu na Moravě.

 

 

ZÁVAZEK

PLNĚNÍ

PLNĚNÍ V %

EKONOMICKÁ ČÁST

 

 

 

INVESTIČNÍ ČÁST AKCE „Z“:

 

 

 

Vytvořená hodnota díla (v tis. Kč)

4. 066

4. 066

100

Při finančním nákladu (v tis. Kč)

2. 640

2. 603

99

Odpracováno celkem hodin

45. 000

156. 885

348

Z toho mládeží

6. 000

17. 830

297

bezplatně

35. 000

128. 460

367

NEINVESTIČNÍ ČÁST:

 

 

 

Vytvořená hodnota díla (tis. Kč)

2.000

2. 828

141

Při fin. nákladu (tis. Kč)

700

940

134

Odpracováno brig. hodin - celkem

108. 000

276. 295

256

Z toho mládeží

24. 000

52. 365

218

Bezplatně

97. 000

196. 380

202

Vysázeno stromů a keřů – ks

1000

1. 050

105

Vysázeno lesních stromů – ks

4. 500

9. 870

219

Upraveno zelených ploch – m2

50. 000

62. 000

124

Nově založeno zel. ploch - m2

2. 800

4. 600

164

Sběr odpadových surovin – celkem q

5. 500

5. 925

108

Z toho železa

3. 000

3. 210

107

papíru

2. 300

2.440

106

textilu

200

275

138

Sběr léčivých bylin – q

5

5,8

116

Odevzdáno sena – q

60

60

100

kožek - ks

320

350

109

Z CELKOVÉHO POČTU BRIGÁDNICKÝCH HODIN BYLO ODPRACOVÁNO:

 

 

 

Na akcích Volebního programu NF

45. 000

186. 820

415

Na pomoc zemědělství

35. 000

78. 385

224

Na ostatních akcích

73. 000

167. 475

229

Z toho: Organizace NF

36. 590

178. 720

488

Žáci škol a učilišť

21. 425

46. 235

216

ROH – závody

42. 310

128. 765

304

Ostatní

52. 675

78. 960

150

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová