O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1908 (N. Ves); 4. 12. – Matylda Janů 1922 (Zubří); 8. 12. – ing. Josef Šedý 1923 (Nové Město); 4. 12. – Amálie Břoušková 1915 (N. Město); 15. 12. – Jindřich Novotný 1923 (N. Město); 15. 12. – František Matýsek 1920 (Olešná); 16. 12. – Pavel Kysela 1913 (N. Město); 20. 12. – Jaroslav Slonek 1907 (N. Město); 25. 12. - Blažena Pospíšilová 1934 (Vlachovice); 26. 12. – Emil Havlík 1905 (Pohledec)

 

VII. Požární zásahy

 

V roce 1983 si úspěšně vedli členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě. Organizace měla 94 členů, z toho 25 žen. Kromě odborného školení a výcviku vlastních členů je jejich činnost velmi rozsáhlá na všech úsecích požárnické práce, zejména na úseku prevence a masově výchovné práce. Jen v tomto roce provedli požárníci 1054 preventivních kontrol v obytných domech, 83 v drobných provozovnách, 182 kontrol v rekreačních objektech, přičemž odpracovali celkem 2.288 hodin. Provedli 16 besed s požárnickou tematikou na školách, 4 v pionýrských táborech a 18 školení občanů a pracujících na závodech. Na údržbě požární zbrojnice, techniky, výzbroje a výstroje, kterou mají v socialistické péči, odpracovali 1.142 hodin. Požárníci pomáhají i na akcích „Z“, kde odpracovali 685 hodin a vytvořili dílo v hodnotě 8.120 Kčs. Pomáhají i našim zemědělcům, kde při sběru slámy, kamení, sklizni sena a brambor odpracovali 207 hodin. Vysázeli 225 stromků a okrasných keřů. 14 požárníků darovalo svoji krev zdarma. Na Fond solidarity a míru věnovala organizace 1.050 Kčs. Zásahová jednotka se svou technikou vyjela čtrnáctkrát k požárům, z toho šestkrát mimo město. Členové zásahové jednotky prokazují svoji zdatnost i při různých soutěžích v požárním sportu. Na 5. ročníku soutěže o „Novoměstskou proudnici“ skončili v konkurenci 14 zkušených závodních požárních družstev na velmi dobrém 5. místě a v Kamenici nad Lipou v soutěži o „Putovní pohár města“ na 7. místě. ZO SPO se velmi svědomitě stará o své budoucí nástupce. V současné době je v oddíle mladých požárníků, který je zapojen do Pionýrské skupiny arm. gen. L. Svobody na II. ZŠ celkem 15 dětí ve věku 8-14 let. Hlavní náplní oddílu jsou úkoly, vyplývající z celostátní hry Plamen, která je součástí hry „Vždy připraven“. V prvním kole, které se konalo v měsíci říjnu se naši mladí požárníci umístili v rámci okresu na pěkném 4. místě z 28 startujících družstev. Velmi náročné úkoly si stanovili požárníci i na další rok ve svém socialistickém závazku, uzavřeném na počest 120. výročí vzniku dobrovolné požární ochrany.

Členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě v roce 1983 zasahovali:

10. 4. – požár automatické pračky, ul. Žďárská 722 (1 řidič + 2 členové);

21. 4. – požár lesa u Javorku. Jednotka nezasáhla – do příjezdu byl požár lokalizován (1+5;

1+3)

1. 5. – požár molitanového doskočiště na stadionu TJ N. Město (1+2)

3. 5. – požár ve 3. podlaží hotelu Ski, kde bylo třeba zachránit osoby. Po příjezdu bylo

zjištěno, že jde o námětové cvičení (PS N. Město 1+7; 1+1; 1+4)

5. 6. – Hlášeno silné zakouření skládky US, hořely brikety na skládce (1+2)

Rok: 
Přepsal/a: 
???