O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Koncert Horáckého kvarteta
Dne 6. dubna uskutečněn v přísálí Kulturního domu koncert Horáckého kvarteta. Na programu byla tři smyčcová kvarteta Josefa Haydna D dur, W. A. Mozarta B dur Lovecký a L. van Beethovena c mol. Umělci podali standardní výkon a 75 účastníků koncertu bylo zcela spokojeno. 34)

Dne 10. dubna uspořádal Slavkoncert Bratislava v Kulturním domě estrádu Další, prosím.

Ve dnech 10. až 25. dubna byla v Jednotném klubu pracujících výstava fotografií Dr. Spurného.

Estráda Jany Kociánové
Dne 15. dubna se v Kulturním domě uskutečnilo setkání s jednou z nejvýznamnějších zpěvaček slovenské populární hudby Janou Kociánovou a humoristy M. Lasicou a J. Satinským (194).

Divadlo Den před svatbou
Dne 17. dubna sehrálo v Kulturním domě Divadlo z Kolína veselohru J. Pánka Den před svatbou (158).

Schůze letopisecké komise
Téhož dne se konala schůze letopisecké komise v novém složení. Zasedání, na které byl přečten, v několika málo podrobnostech doplněn a schválen koncept zápisu do městské kroniky za r. 1976, byl přítomen tajemník Měst NV s. Sedlařík. Mimo tuto hlavní část pořadu jednání diskutovali členové komise o některých závažných problémech kulturního, politického a hospodářského života Nového Města.

Dne 19. dubna se konala v Kulturním domě okresní konference zájmové činnosti okresu Žďár nad Sázavou s kulturním programem jednotlivých souborů.

Soutěž Víte, co nevíte?
Dne 22. dubna připraven v Kulturním domě zábavný pořad se soutěží Víte, co všechno nevíte? pro členy brigád socialistické práce. V pořadu účinkovala Helena Růžičková, Petr Altman a orchestr M. Lopaty.

Dne 26. dubna přednášel v Kulturním domě městský kronikář Dr. J. Mikulec O prvomájových oslavách v Novém Městě v letech 1919 až do současnosti. Zajímavý politicko osvětový večer navštívilo 15 lidí.

Dne 27. dubna projednán a schválen na schůzi školské a kulturní komise Měst NV koncept zápisu do městské kroniky za r. 1976.

Divadlo Venušín vrch
Téhož dne sehrálo Horácké divadlo z Jihlavy v Kulturním domě hru Ivy Procházkové Venušín vrch (265).

Dětský divadelní máj
Ve dnech 12. až 15. května se uskutečnil v Kulturním domě Dětský divadelní máj Vysočiny, v němž vystoupily dětské divadelní soubory z okresů Jihlava, Blansko, Znojmo, Třebíč a Žďár nad Sáz.

Soubor Kabardinka
Dne 13. května vystoupil v Kulturním domě v rámci 56. výročí založení KSČ taneční Kabardino – balkanský státní soubor Kabardinka (472).

Moravanka v N. Městě
Dne 17. května vystoupila u nás populární dechová hudba Moravanka.

Májový koncert gymnázia
Dne 20. května se konal v Kulturním domě Májový koncert gymnázia nár. umělce V. Makovského. 35) Vystoupil na něm pěvecký soubor školy, připravený a řízený prof. N. Popelkovou, který zazpíval sbory světových (F. Schuberta, T. Marenzia, Kabalevského, Villanelly, Pana, Donlanda, Mozarta a Tulipova) i českých a slovenských (B. Smetany, A. Dvořáka, J. Bartoše, E. Suchoně, B. Martinů, R. Dreisla a V. Felixe) hudebních skladatelů. Část sborů zazpívána bez doprovodu, ostatní s průvodem klavíru (učitel lidové školy umění J. Hradecký). Hudební čísla byla promísena recitací veršů českých básníků K. H. Máchy, D. Šajnera, P. Bezruče, V. Nezvala, F. Hrubína a J. Hory. Recitační část připravil prof. Dr. B. Brabec, který některé básně sám recitoval. Na zobcové flétny doprovázeli recitace Vojtěch a Marta Starkovi a na klarinet Josef Šolc. Koncert, na němž bylo přítomno 346 lidí, měl pěknou reprodukční úroveň.

Závěrečné koncerty žáků lidové školy umění
Ve dnech 24., 25. a 26. května uspořádala lidová škola umění závěrečné koncerty žáků hudebního oddělení
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková