O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výstava dětských kreseb
Odbor školství a kultury ONV Žďár nad Sáz. a Horácká galerie výtvarného umění uspořádaly ve dnech 16. ledna až 13. února 1977 výstavu dětských kreseb s názvem Děti a jejich svět. 28) Byly vystaveny práce dětí z výtvarných oddělení lidových škol umění v Novém Městě, Bystřici nad Pern. a Žďáře nad Sáz.

Divadlo V pasti
Dne 6. února sehráli členové Realistického divadla v Praze hru španělského autora Alfonse Sastra V pasti. V režii Fr. Laurina hráli Eva Klepáčová, Jiří Novotný, Karel Vlček, Ljuba Benešová, Ladislav Kazda a František Horák (381)

Výstava Bulharská kresba
Ve dnech 25. ledna až 26. února uspořádala Horácká galerie společně s ministerstvem kultury ČSR a výborem pro umění a kulturu Bulharské lidové republiky výstavu s názvem Bulharská kresba. Na 140 grafických kreseb s převážně figurálními motivy od 40 výtvarníků ukázala návštěvníkům současnou bulharskou kreslířskou školu. 29)
Výstava O. Blažíčka
Od 27. února do 29. dubna 1977 byla v budově Horácké galerie v zámku otevřena výstava obrazů Oldřicha Blažíčka (1887-1953). K výstavě a uměleckému významu vynikajícího umělce a rodáka z našeho kraje promluvil Dr. Miroslav Racek z Národní galerie v Praze. 30)

Koncert Janáčkova kvarteta
Dne 2. března v přísálí Kulturního domu uskutečnilo světoznámé Janáčkovo kvarteto z Brna (B. Smejkal I. housle, A. Sýkora II. housle, J. Kratochvíl viola a Dr. K. Krafka violoncello) koncert, na němž se suverénním mistrovstvím zahrálo tři slavná komorní díla: Janáčkův I. smyčcový kvartet, Smetanův kvartet Z mého života a Ravelův Kvartet F dur. 96 hudbymilovných zájemců o vážnou hudbu vyslechlo se vzácným soustředěním umělecké výkony, na něž se nezapomíná a které budou vždy patřit k největším hudebním svátkům v našem městě. 31)

Besedy o novoměstském divadle
Dne 3. března zahájil městský kronikář Dr. J. Mikulec cyklus besed Nad kronikami a minulostí našeho města. Konaly se v přísálí Kulturního domu a těšily se značnému zájmu účastníků, jichž bývalo kolem čtyřiceti. V první besedě podán výklad o novoměstském ochotnickém divadle v letech 1860 – 1918, ve druhé 10. března o slavné éře divadla v Novém Městě v letech 1918 – 1945 a ve třetí 17. března o divadle současném. Besedy uspořádalo Horácké muzeum s úmyslem přiblížit našim spoluobčanům, především nově přistěhovalým, slavnou historii, o které vědí málo nebo nic. Škoda, že účastníků nebylo tolik, kolik by si besedy zasloužily.
Dne 5. března sehral soubor R. Morávka pohádku M. Holkové a R. Bursy Popelka se scénickou hudbou (1914).

Divadlo Protože se mám tak rád
Dne 13. března provedli členové Městských divadel pražských hru Marca Samolettiho Protože se mám tak rád. Hráli: Irena Kačírková, Eduard Dubský, Zora Polanová, Ludmila Píchová, Ladislav Trojan, Nina Jiránková, Jiří Bruder, František Miška a Zdeněk Jelínek (335).

Vyznamenání učitelů a I. ZDŠ
Dne 18. března při slavnostním setkání učitelů žďárského okresu s představiteli stranických a státní orgánů v okrese Žďár nad Sáz. převzala ředitelka I. ZDŠ s. D. Palečková z rukou tajemníka pro ideologickou práci OV KSČ s. K. Kafky diplóm Veřejného uznání ministerstva školství ČSR a českého výboru Odborového svazu pracovníků školství a vědy za rozvoj pracovní iniciativy kolektivu učitelů, vychovatelů a provozních zaměstnanců naší I. ZDŠ. Čestné uznání rady ONV převzala při této příležitosti učitelka mateřské školy Ivana Slámová. 32)

Aktiv kronikářů
Dne 29. března se konal v Jednotném klubu pracujících aktiv kronikářů z obvodu Horáckého muzea. Městský kronikář Dr. J. Mikulec referoval na něm o kulturně výchovné práci s kronikou a přípravě a vedení dokumentace k ní. 33)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková