O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tajemník pro ideologickou práci, s. Janeček, místopředseda ONV, a s. Peňáz, předseda OV SSM. Slavnostní projev měl s. Kafka. Po něm přednesena zdravice sovětských občanů pracujících v našem městě a členka Měst V KSČ s. Adámková přečetla přípis sovětského velvyslanectví v Praze. Internacionálou byla důstojná manifestace zakončena. V 17 hodin vyšel od Kulturního domu mohutný průvod školní mládeže se spoustou lampionů a novoměstských pracujících v čele s fryšavskou hudbou a skupinou studentů gymnázia, kteří nesli věnce. Ubíral se na hřbitov ke hrobům sovětských vojáků, u nichž stála česná stráž dvou sovětských vojáků z Květné, dvou partyzánů a čtyř pionýrů. Za zvuků Pochodu padlých revolucionářů byly k hrobům položeny věnce a delegacemi Měst V KSČ, Měst NV, Měst V Národní fronty a dalších institucí uctěna památka padlých. Proslov v ruském jazyku přednesl nadporučík Sovětské armády z Květné Vlasov. Po recitaci básně prof. Janou Černou uzavřela pietní akt Internacionála s tradičními raketami a střelbou ze samopalů. Slavnosti se zúčastnilo na 2000 lidí.
V Měsíci československo-sovětského přátelství byly uskutečněny dvě přednášky sovětských občanů pracujících v našem městě. První 16. listopadu s tématem Velká říjnová socialistická revoluce – začátek nové epochy lidstva, druhá 23. listopadu o zahraniční politice SSSR. Bohatý kulturní program Měsíce je zaznamenán v kulturní kapitole na 102. stránce kroniky.

Hovory s mládeží
Městský národní výbor s komisí mládeže a tělesné výchovy a s Městským výborem SSM uspořádaly 10. listopadu v Kulturním domě Hovory s mládeží. Referovali na nich zástupci Okresního oddělení Veřejné bezpečnosti, Okresní prokuratury a Měst NV, který hovořil k volebnímu programu Národní fronty. V druhé části besedovali účastníci s reprezentanty naší republiky v hokeji, Jaroslavem Holíkem a Josefem Augustou. 19)

Komsomolci z Voroněže v Novém Městě
Dne 11. listopadu prohlédla si závod Sport šestadvacetičlenná delegace komsomolců z Voroněže v Sovětském svazu, vedená pracovníkem okresního výboru Sovětského Komsomolu s Viktorem Jegerominem. 20)
Dne 15. listopadu se konala v Jednotném klubu pracujících beseda s důchodci, připravená Sborem pro občanské záležitosti a městským výborem Svazu žen. 21)

Návštěva bulharských lektorů z Plovdivu
Dne 8. prosince navštívili v rámci svého pobytu v okrese naše město bulharští lektoři s. Simeon Ilcev, pracovník krajského výboru Komunistické strany Bulharska v Plovdivu, a s. Chriska Baková, ředitelka kosmetického závodu a členka krajského výboru Kom. strany Bulharska, doprovázení pracovníkem krajského výboru KSČ v Brně s. O. Řídkým. Prohlédli si Horáckou galerii a Kulturní dům, kde pro skupinu lektorů a stranický aktiv přednesli přednášku na téma K otázkám politicko organizátorské práce strany v Plovdivu a K otázkám ekonomického rozvoje plovdivské oblasti v sedmé pětiletce. 22)

Ukončení Měsíce
Slavnostní ukončení Měsíce československo-sovětského přátelství, uspořádané Měst V KSČ, Národní fronty a Svazu československo-sovětského přátelství, konalo se v Kulturním domě 15. prosince. Projev místo zaneprázdněného vedoucího tajemníka OV KSČ s. RSDr. Hegenbarta měl místopředseda ONV s. PhDr. Kletečka, v kulturním pořadu vystoupili pionýři II. ZDŠ. 23)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková