O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. proud Jihlavské dřevařské závody, Sport, Silniční vývoj, Státní statek, Jihomoravské energetické závody, zaměstnanci obchodu a restaurací, Lacrum, pošta a ostatní občané, IV. Proud Geologický průzkum a ZRUP, V. proud Chirana a její odborné učiliště, Okresní ústav národního zdraví, Oděva, Komunální služby a alegorické vozy a zemědělská technika. Manifestace na náměstí byla zahájena státními hymnami a projevem s. Bradáče, po němž následoval slavnostní projev poslankyně sněmovny lidu s. ing. Stočkové ze Žďáru nad Sázavou. Pozdravný dopis Ústřednímu výboru KSČ přečetl předseda Městského výboru SSM s. profesor K. Urban. Delegaci Okresního výboru KSČ na prvomájové oslavě tvořili s. Klement, Křížová a Peňáz. Internacionálou byla manifestace, které se zúčastnilo přes 7000 lidí, ukončena. Následovaly koncerty dechových hudeb, které vyhrávaly do průvodu, a odpoledne sportovní hry mládeže. 8)

Oslava Dne osvobození
Dne 6. května v podvečer shromáždili se v prostoru před Kulturním domem žáci a studenti novoměstských škol a pracující ke vzpomínkové oslavě Dne osvobození. Vedeni fryšavskou dechovou hudbou odešli účastníci oslavy na hřbitov, kam vstoupila skupina studentů gymnázia nesoucí věnce, delegace Městského výboru KSČ a Městského národního výboru a dospělí občané, aby položením věncům ke hrobům sovětských vojáků, padlých v boji za osvobození našeho města, uctili jejich památku. Úvodem k pietnímu aktu bylo zahrání pochodu Padlých revolucionářů, po němž následoval projev předsedy Měst NV s. Dobiáše a Internacionála. Tradiční rakety, samopaly a dělbuchy vzpomínkovou slavnost ukončily. K 32. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou zaslal čestný občan našeho města Nikolaj Melničuk-Orel městskému národnímu výboru dopis s přáním zdraví, pohody, spokojenosti v osobním a rodinném životě a úspěchů v práci a v plnění volebního programu Národní fronty.
V rámci prvomájových oslav uspořádán tradiční už Pochod Vysočinou, o němž podrobnosti zaznamenány v kapitole sport a tělesná výchova na 108. Stránce kroniky.

Vzpomínka na Lidice
K 35. výročí vyhlazení Lidic uspořádala I. ZDŠ ve spolupráci s lidovou školou umění 7. června v Kulturním domě vzpomínkový večer. 9) Na pořadu bylo pásmo veršů a úryvků z prozaických děl s názvem Lidice varují. Recitovaly: ředitelka I. ZDŠ s. Palečková, učitelky Bauerová a Černá, učitel Liderman, ředitel Horácké galerie Chalupa. Zpíval učitel Jinek a hudebně spolupracoval učitel lidové školy umění Jan Hradecký. Výběrem textů i vynikajícím provedením řadil se pietní večer k nejhodnotnějším kulturním politickým událostem v Novém Městě v tomto roce.
Dne 10. června uspořádaly místní organizace Čsl. strany lidové, socialistické, Svazu zahrádkářů a Svazu rybářů v Kulturním domě přednášku Ing. H. Urbana Vliv

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová