O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Volby občanských výborů

Dne 28. ledna se konala v kulturním domě volba I. a II. občanského výboru za poměrně slabší účasti našich spoluobčanů. O den později 29. ledna se tamtéž konala volba občanských výborů č. III. a IV. Za účasti asi 200 občanů. Zahájil je tajemník Měst NV s. Sedlařík. Následovala kulturní vložka pěveckého souboru pionýrů II. ZDŠ, řízeného učitelkou s. Svačinovou.  Podrobnou zprávu o činnosti Občanského výboru č. IV za uplynulé období přednesl s. Hanus, kratší o činnosti Občanského výboru č. III s. Chmelíček. O významu a činnosti občanských výborů přednesl obšírný referát s. Sedlařík, o významu Týdne protipožární ochrany referoval s. L. Messenský. Následovaly volby nových funkcionářů. Předsedou III. OV zvolen s. Chmelíček, IV. s. Hanus. Do výborů zvoleni kandidáti mladší a ženy. Potom se rozvinula velmi bohatá a plodná diskuse, zaměřená na veřejné osvětlení, městský rozhlas, komunální služby, televizní vysílání, čistotu města, komunikace, další výstavbu a ještě řadu dalších ožehavých problémů. Odpovědi na diskusní příspěvky a dotazy dali s. Sedlařík a ing. Hošpes.

Večer k výročí Února 

Dne 24. února uspořádal Městský výbor KSČ a Agitační středisko Národní fronty v sále kina vzpomínkový večer k výročí Vítězného února. Po slavnostním proslovu byl promítnut jako premiéra sovětský film Bojovali za vlast. 3)

Schůze odbočky Svazu žen

Dne  1. března se konala v Jednotném klubu pracujících členská schůze městské odbočky Českého svazu žen. Na programu byla zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, projednání a schválení plánu práce na rok 1977, volba delegátek na okresní konferenci, přednáška s. Prášilové o Indii spojená s promítáním diapozitivů, diskuse o usnesení.

Městská konference SSM

Dne 10. března se konala v Jednotném klubu pracujících 5. městská konference Socialistického Svazu mládeže. Zúčastnil se jí předseda Měst NV Dobiáš, s. Adámek, krajský instruktor SSM, tajemník Okresního výboru SSM s. Konečný a asi 100 svazáků. Na pořadu jednání bylo zahájení, zpráva o činnosti za uplynulé období, schválení plánu práce na příští období, přijetí závazku městské organizace k II. sjezdu SSM, diskuse a volba nového výboru. Předsedou zvolen s. K. Urban, profesor gymnázia. 5)

Jarní úklid

Na sobotu 26. března vyhlásil Měst NV a městský výbor Národní fronty jarní úklid, zaměřený na úklid veřejných prostranství, přilehlých komunikací, okolí domů, ošetření parků a zelených ploch a výsadbu okrasných stromů a keřů. 6)

Výstava Svazarmu

Ve dnech 29. března až 3. dubna uspořádala Základní organizace Svazarmu v Novém Městě na Moravě v sále Jednotného klubu pracujících výstavu 25 let činnosti Svazarmu Novém Městě.

Rok: