O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bylo 8., 23., 24., 28. a 29. Větry JV a SZ směru. Občas mírně sněžilo. Březen. Většina dnů byla zamračených, ostatek střídavě jasných a oblačných. Teploty se střídaly v  prvním týdnu kolem 0o s  občasnými výkyvy hlavně ráno v  6 hod (-8o až -11o), v  druhém týdnu se poněkud oteplilo (-2o až +9o); ve dnech 20. až 23. se opět značně ochladilo (až na -10o); 24. až do konce měsíce teplota stoupla během dne až na 12o, většinou pak kolem 7o. Střídaly se dny jasné s  oblačnými, zamračených dnů bylo 7. Vály mírné větry Z, SZ směru. Během měsíce sněžilo a jednou drobně pršelo. Duben. Dvanáct dnů bylo jasných, ostatní oblačné nebo zamračené. První týden byl velmi teplý (denní teploty 12o až 18o), druhý se poněkud ochladilo (10o); druhá třetina měsíce byla teplotně stálá (kolem 9o, odpoledne 14o až 16o). Od 22. se ochladilo až na 6o. Mírné větry Z,  SZ, S  a SV směru. 8. IV. slabě sněžilo, 15. byl bílý mráz, 23. drobně sněžilo, 26. vydatně pršelo a 28. slabě sněžilo. Květen. Až do 20. byla většina dnů jasných, v  poslední třetině oblačných nebo zamračených. Teplota kolem 12o, přes den 16o až 20o, 9. a 11. až 23o, v  poslední třetině kolem 12o. Slabé větry JV, SZ, Z, SV. V  noci 13. déšť, 19. mírná bouřka, 26. a 29. drobný déšť a 30. přeháňky bouřkového rázu s  deštěm a silnějším větrem. Červen. Po celý měsíc se střídaly dny jasné (většinou) s oblačnými a klidnými; pouze dva dny bylo zamračeno. Teplota kolem 12o, od 6. VI. kolem 20o, od 18. až 24. 26o, 29. a 30. 28o. Větry severozápadního (většinou) Z, V, JV směru. Dešťové přeháňky 1., 2., 13. a 16. ostatní dny suché. Červenec. Až do 20. VII. bylo jasno nebo oblačno, pak následovalo šest dnů zamračených a posledních pět dnů bylo oblačných nebo jasných. Až do 9. VII. bylo hodně teplo; v  6 hodin ráno 15o, v  10 hod. kolem 22o, ve 14 hod 27o/28o, v  18 hod. 20o až 25o; od 10. do 15. teplota poklesla na 13o, 18o, 24o a 20o; od 16. VII. opět tepleji (15o, 24o, 28o a 27o ); od 22. – 31. pokles teploty (12o, 14o, 20o  - 23o a 17o až 20o). Větry S, SZ, JZ směru. 19. VII. bouře se slabým deštěm, 22. a 23. slabý déšť, 26. bouře s  deštěm, 31. mírná bouře se slabým deštěm. Vcelku byl měsíc červenec velmi suchý. Srpen. Do 7. VIII. zamračeno, potom do 18. jasno nebo oblačno, potom čtyři dny zamračeno a od 24. do konce měsíce jasno a oblačno, 31. zamračeno. Teploty po celý měsíc v  rozmezí 9o /12o (6 hod.), 12o/20o  v  (10 hod.), 11o /23o  (14 hod.), 13o /18o  (18 hod). Větry SZ, J, JV směru. 4. VIII. bouře se slabým deštěm 14., 15., 19. a 30. slabé přeháňky. Září. Po celý měsíc většinou zamračeno, pouze pět dnů bylo oblačných. Teplota: 8o /14o  (6 hod.), 14o /18o  (10 hod.), 11o /19o  (14 hod.) a 12o /16o /18 hod. Větry SZ, JV, V  směru. Přeháňky 1., 15., 16., 17., 18; 26 v  6 hod. v  terénu mráz. Říjen. 30 dnů bylo zamračených (většinou) nebo oblačných; pouze 28. X. bylo jasno. Teploty: 3o /7o  (6 hod.), 3o / 8o (10 hod.), 4o /13o (14 hod.) a 3o /6o (18 hod.). Vítr JV směru. Dne 22. X. k  ránu mráz, 31. déšť. Listopad. Vesměs zamračeno, sluneční svit nezaznamenán. Teplota:   1o /8o  (6 hod.),  0o /7o  (10 hod.), 0o /10o  (14 hod.) a 0o /7o  (18 hod.). Větry JV. J, SZ.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková