O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

brigád občanů. Čistění ulic a veřejných prostranství obstarává samosběrný zametací stroj. Chybí kropící vůz; má být dodán ve III. čtvrtletí 1976. Tím se dosáhne větší čistoty města a mimoto bude možno provádět i kropení zeleně ve městě. Sjízdnost komunikací je v  zimě zajišťována technickými službami stejně jako posyp. Pro odstraňování sněhu ke k  dispozici traktor s  čelní radlicí, dva sněhové pluhy, jeden pro boční odstraňování sněhu. Všechny stroje jsou označeny světelnými signalizačními zařízeními. Posyp komunikací je zajištěn strojním rozmetadlem. Posyp chodníků a odstraňování zmrazků na schodech a zvlášť neschůdných místech zajišťuje skupina čističů. V Maršovicích a v  Pohledci pečuje o zimní údržbu Jednotné zemědělské družstvo. Odstraňování sněhu a posyp chodníků před soukromými domy zajišťují sami občané. Odvoz odpadků obstarává Kuka vůz, a to čtyřikrát v  týdnu, kdy se vyprázdní 2880 popelnic. Údržbu veřejného osvětlení provádí jeden elektromontér, který má k  dispozici výsuvný žebřík. Veřejné osvětlení je zapínáno krátce po setmění a zhasíná se před rozedněním.

Požáry

Protipožární zásahy členů novoměstské odbočky SPO (první číslo značí datum, druhé hodinu zásahu a třetí počet nasazených požárníků): 52)  9. I., závod Sport, 21, 42, 13; 25. I., sklepní v rodinném domku Novém  Městě, 3, 40, 5; 4. 2., kůlna v  podniku Zemědělského výkupního a zásobovacího střediska v  Novém Městě, 5; 9. III., národní podnik Sport, 00, 45, 5; 9. III., lesní požár od vypalování trávy u Mělkovic, 15, 12, 15; 9. 4., samovznícení briket v  mateřské škole v  Pohledci, 5, 30, 10; 1. V., lesní porost u Zubří, 16; 3. V., lesní požár u Sněžného, 13.00, 5; 9. VI. lesní požár od pálení klestí u Medlova 10.30 , 7; 2. VII., pila v  N. Městě, 15.15, 15; 2. VII., lesní požár u Fryšavy, 12.35, 12; 17. VII., lesní požár u Tří Studní, 6; 17. II., lesní požár u Rokytna, 6; 30. VII., domek v  N. Městě na Mor. 3, 30, 6; 23. VIII., pila v  N. Městě na Mor., 8; 24. 8., chlévská mrva u Michov, 6; znova 26. a 28. VIII.; 28. VIII., les u Michov, 5; 29. VIII., lesní požár u hotelu SKI, 11; 7. IX. v  pionýrské klubovně v  N. Městě na Mor., 20.06, 3.

Počasí

Počasí (podle každodenních přesných záznamů člena letopisecké komise s. Fr. Brázdy) 53)
Leden. Až do 24. I. se teplota pohybovala kolem 0o  rozpětí + 4o - - 5o s  výjimkou 7. I., kdy v  6 hod. ráno naměřeno - 9o . Od 25. I. teploty poklesly hlavně ráno až na -15o  a 26. I. v  noci na -15o ; během dne většinou kolem -7o. Sluneční svit zaznamenán 16. a 28. I.; jinak po celý měsíc zamračeno, koncem měsíce oblačno. Větry SZ směru po celý měsíc. Sněhové přeháňky, občas drobný déšť. 22. I. bouře s  blesky a hřměním. Sněhová pokrývka do 10 cm. Únor. Prvních šest dní jasno, potom do 22. zamračeno; v  posledním týdnu se střídaly dny jasné (4) se zamračenými (3). Teploty v  rozmezí -5o - +5o; výjimečně poklesla teplota 8. II. v  6 hod. ráno na – 10o, 9. na -13o, 23. na -10 a 24. na -11. Po většinu měsíce bylo zamračeno;  jasno

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková