O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Novoměstské závody

Koncernový podnik Chirana byl v  r. 1976 nejúspěšnějším podnikem koncernu Stará Turá a za
dosažené výsledky získal opět putovní Rudou standartu generálního ředitele koncernu, od r. 1971
už po šesté. Získal také čestné uznání federálního ministerstva všeobecného strojírenství. V
listopadu odevzdal ministr s. Ing. Bahyl čestná uznání a propůjčil odznak Nejlepší pracovník
ministerstva všeobecného strojírenství dvěma pracovníkům novoměstské Chirany, s. ředitel
Zoubkovi a s. Zlesákovi. Podnik Chirana úspěšně splnil celopodnikový závazek v  r. 1976 :
export do SSSR na 100 % do 30. XI; export do socialistických států na 105,8 % do 20. XII; export do kapitalistických států na 100,5 % do 20. XII. Státní plán ve výrobě zboží splněn na 100 % do 23. XII. Do 28. XII. byl plán výroby přeplněn o 666.000 Kčs, což je 100,9 % úkolu. Úspěšně byly splněny všechny sledované ukazatele. V  podniku soutěží 19 kolektivů brigád socialistické práce, z nich 7 je už držitelem titulu. Dále jsou v  podniku tři komplexní racionalizační brigády. Úspěšně se rozvíjela vědeckotechnická spolupráce se Sovětským svazem a mezinárodní dělba práce, zejména s  Německou demokratickou republikou. Sport národní podnik Praha – závod 06 Nové Město na Moravě vyráběl v  r. 1976 lyže všech typů a polovinu z  celkové produkce do států evropských a do Kanady. Nejvíce byly žádány běžecké lyže pro turistiku, pro vrcholový sport a skokačky. Skokaček Sokol úspěšně používají závodníci Sovětského svazu. Velmi žádané jsou moderní běžky Bohemia, na nichž jezdí naši dvojnásobní juniorští přeborníci D. Palečková a J. Švub. V závodě dobře pracují čtyři brigády socialistické práce a dobrou úroveň má zlepšovatelské hnutí.
Státní statek v  Novém Městě na Moravě získal za obětavou práci titul Podnik 50. výročí vzniku
KSČ. Kolektiv ošetřovatelek dojnic obdržel titul Kolektiv XV. sjezdu KSČ. Do socialistické
soutěže je zapojeno sto procent kmenových zaměstnanců statku. Ten má 12 brigád socialistické
práce, z  nichž 9 je nositelem titulu; 89 členů brigád socialistické práce je nositelem bronzového
odznaku. Úspěšně také pracuje jedna komplexní racionalizační brigáda. JZD Slavkovice (za
Maršovice a Pohledec) dosáhlo v  r. 1976 prvního místa v  okrese v  dojivosti průměrem 10,10 l
mléka na dojnici a den. Také v  okresní soutěži o zlepšení pracovního a životního prostředí se
JZD umístilo na prvním místě. Pro rok 1977 vyhlásilo všem zemědělským družstvům krajskou
výzvu a zároveň uzavřelo závazek na snížení vlastních nákladů o jedno procento proti plánu, což
představuje 400.000. Vládou České socialistické republiky byl družstvu propůjčen čestný titul
Družstvo 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Čtyři pracovníci družstva
získali v  r. 1976 vyznamenání Vynikající pracovník ministerstva zemědělství a výživy.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková