O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Obyvatelstvo

V r. 1976 se v našem městě narodilo 171 dětí, zemřelo 56 našich spoluobčanů. Přihlásilo se k pobytu 348 lidí, odhlásilo 168; celkový přírustek 519, úbytek 224. Přibylo celkem 295 lidí. Stav obyvatelstva k 1. I. 1976 – 7.455, k 31. XII. 1976 7.750. V r. 1976 zemřeli: Josef Vařák (8. I.), Bohuslav Slonek ( 15. I.), MUDr. Stanislav Fiala (20. I.), Anna Bukáčková (26. I.), Jan Bednář (3. II.), František Daniel (5. II.), Anna Jinková (8. II.), Marie Čechová (20. II.), Otakar Smetana (27. II.), Marie Loubová (7. III.), Jaroslav Bartoň (8. III.), Jindřich Kružík (11. III.), Miloslav Huláček (17. III.), Rudolf Straka (25. III.), Milada Brabcová (29. III.), Jan Špinar (31.III.), Marie Melicharová (18. IV.), Josef Kulík (6. V.), Josef Šulc (13. V.), Hermína Hrouzová (17. V.), Božena Vašková (29. V.). Dne 31. V. zemřel  po zákeřné nemoci ředitel gymnázia v. v. Rudolf Svačina, dlouholetý a obětavý pracovník v novoměstském školství a v kulturním a veřejném životě našeho města. 50) Narodil se 8. VII. 1913 v Brně, kde vystudoval gymnázium a filozofickou fakultu Masarykovy university, na níž dosáhl aprobace středoškolského profesora německého a francouzského jazyka. Od roku 1940 působil jako profesor a od r. 1964 až do odchodu do důchodu v r. 1974 jako ředitel gymnázia. Byl vynikajícím odborníkem v předmětech své aprobace a citlivým, byť náročným učitelem a vychovatelem svěřených mu studentů. Jako ředitel byl vysoce kvalifikovaným odborníkem administrativním a ochotným a starostlivým rádcem členů svého profesorského sboru. Své životní poslání viděl nejenom v působení školském, ale i ve velmi aktivní, plodné a podnětné práci veřejné. Byl poslancem a členem rady městského národního výboru, předsedou školské a kulturní komise, členem školské a kulturní komise ONV, předsedou sboru pro občanské záležitosti, členem okresního výboru Národní fronty, předsedou okresní Mírové rady a nanejvýš obětavým pracovníkem v Revolučním odborovém hnutí. Rozloučení se zvěčnělým zesnulým se konalo v brněnském krematoriu 5. června za veliké účasti jeho osobních přátel, žáků, profesorů a spolupracovníků. 51) Vřelými a vysoce kladně hodnotícími slovy rozloučili se s ním vedoucí odboru školství krajského národního výboru v Brně s. Roupec, za okresní orgány, jichž byl s. Svačina členem, s. Fiala, za osobní přátele jeho dlouholetý spolupracovník Dr. Mikulec, za gymnázium ředitel Maděra a za Nové Město na Moravě a za Vysočinu předseda městského národního výboru Dobiáš. Hudební rámec rozloučení tvořily skladby, které si zesnulý sám vybral a které mu zahráli a zazpívali jeho novoměstské přátelé J. Grepl a J. Hradecký. Ředitelka I. ZDŠ v Novém Městě na Mor. D. Palečková recitovala Hrubínovu báseň Srpnové poledne a závěrečnou částí Otvírání studánek od B. Martinů Potkal jsem jeseň byl pietní akt smutného rozloučení ukončen. Jméno ředitele Rudolfa Svačiny zůstane zapsáno v historii novoměstského gymnázia i kulturního a společenského života našeho města písmem nesmazatelným. Antonín Havlíček (1. VI.), Piroska Mlynářová (2. VI.), Josefa Dostálová (11. VI.), Josef Valenta (19. VI.), Václav Navrátil (2. VII.), František Ondráček (11. VII.), Josef Ondráček (17. VII.), Anežka Pokorná (23. VII.), Anna Tulisová (11. VIII.), Emil Hadač (19. VIII.), Josefa Sochorová (5. IX.), Marie Sysová (15. IX.), Emma Brychtová (17. IX.), Josef Figurák (23. IX.), Adolf Kadlec (27. IX.), Emilie Kottová (27. IX.), Emil Staněk (2. X.), Aleš Kopáček (13. X.), Karel Koza (18. X.), Marie Prokopová (5. XI.), Josef Krejčí (29. XI.), Marie Grošofová (10. XII.) a Anna Ježková (11. XII.). 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová