O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Horácké muzeum

V roce 1976 mělo 1.967 inventárních čísel předmětů, zpracovaných ve 2. stupni evidence, 6.556 inv. čísel dosud nezapracovaných ve 2. stupni evidence a 2 422 inventovaných čísel knih. 34) Byly uspořádá  čtyři tematické expozice historické. Přírůstkových čísel 183, inventárních čísel předmětů inventarizovaných 769. Evidenční počet pracovníků muzea 2, 5, z toho odborných 2. Návštěvníků expozic a výstav 16.097; z toho ve školních výpravách 5.000, v jiných hromadných výpravách 7.110, jednotlivců 3.987, cizinců 262. Muzeum uspořádalo 18 kulturně výchovných akcí a 18 přednášek mimo sídlo muzea. Náklady na investice 26.700, z toho nákres sbírkových předmětů 26.700. Výnosy muzea celkem 29.812, z toho vstupné (1 Kčs pro dospělé a 50 hal. pro děti) 13.095. Stálé expozice zůstávají beze změny. V zimním období je muzeum přístupné rekreantům ze zotavoven ROH z Medlova, Sykovce a Milov a výpravám školním a ostatním, pokud jsou ohlášeny. Činnost kulturně výchovná. Na počest XV. sjezdu KSČ rekonstruována expozice dělnického hnutí na Novoměstsku. Během roku zajišťován materiál pro rozšíření a reinstalaci lyžařské expozice. Plánovaná výstava Historické hodiny se neuskutečnila. K volbám provedlo Horácké muzeum tyto akce: dvěma panely na námět Nové Město dříve a dnes vyzdobilo agitační středisko v Jednotném klubu pracujících a  Jak se změnilo Novoměstsko. Provedlo dvě přednášky pro mladé voliče z gymnázia a z odborného učiliště Chirany na téma Volby dříve a dnes (Dr. Mikulec a Marková), 12 přednášek v hodinách vlastivědy a občanské nauky na I. a II. základní devítileté škole v Novém Městě na Moravě na téma Jak žily děti na Vysočině za kapitalismu (Marková) a aktiv pro kronikáře obvodu Nové Město na Moravě (dr. Bechyňová z muzeologického oddělení Moravského muzea v Brně a s. Konzbul, ředitel Okresního muzea ve Žďáře). Podle plánu práce provedeny ještě dvě přednášky: O Indiánech v Peru (dr. Šolc z Náprstkova muzea v Praze) a O životě lidí na Kubě. Publikační činnost. Dána do tisku publikace Lidový horácký kroj od Dr. Vlasty Svobodové. Začátkem r. 1977 vyjde skládačka Nové Město na Moravě. Výzkumy a práce se sbírkami. Horácké muzeum se podílí na rezortním výzkumu ministerstva kultury 22/73 Změny sídelní jednotky na Novoměstsku. Dále na výzkumu pilnikářství v Křižánkách. Sebrán dokumentační materiál k volbám v Novém Městě na Moravě. Revidována muzejní knihovna, vytříděny vyřaděné publikace a nové uspořádání provedeno podle oborů. Provedena úprava depozitáře na půdě muzea.

Horácká galerie

V r. 1976 spravovala Horácká galerie 350 výtvarných děl vlastních a 226 deponovaných. 35) Uspořádala 11 výstav, z toho 6 základních a 2 převzaté od jiných organizací. Navštívilo je 15.947 lidí. Přednášek uspořádáno 22, jiných kulturních akcí 8, celkem 1.128 návštěvníky. Celkové investiční náklady 788.132,61; náklady na investice 138.911, z toho na nákup výtvarných děl 132.501. Celkové výnosy 40.335,20; z toho vstupné na výstavy a ostatní kultur-

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová