O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

školství po XV. sjezdu KSČ. Přednášel okresní školní inspektor s J. Pavlík. V úvodu byl krátký hudební program, v němž vystoupil pěvecký a recitační kroužek pionýrů II. základní devítileté školy, řízený s. učitelkou Svačinovou.

Výstava Aloise Lukáška

Dne 10. října otevřela Horácká galerie výstavu obrazů Aloise Lukáška, nositele vyznamenání za zásluhy o výstavbu. 28) Záštitu převzal okresní výbor KSČ a okresní národní výbor. Úvodní projev přednesla Dr. Jiřina Sýkorová, vedoucí odboru kultury Jihomoravského krajského národního výboru v Brně. V kulturním pořadu vystoupilo Janáčkovo kvarteto z Brna a člen činohry Státního divadla v Brně Otakar Dadák. Výstava trvala do 31. prosince.

Divadlo Jakub Oberva 

Dne 27. října sehrálo Horácké divadlo dvoudílné drama podle románu Vojtěcha Martínka, Jakub Oberva, realistický obraz těžkého života a sociálních rozporů venkova na přelomu století.

Estrádní večer z tvorby Karla Vacka

Dne 21. listopadu uspořádal Jednotný klub pracujících v kulturním domě celovečerní přehlídku písniček Karla Vacka a humoru Oty Kinského v pořadu, nazvaném Zůstaňte s námi. Zpívali pražští umělci Marie Sikulová, Josef Oplt, Jiří Staněk a Pavel Beneš a dechovou kapelu řídil populární Karel Vacek. 29)

Koncert souboru Svatopluk ze Žďáru

Dne 30. listopadu se konal v kulturním domě koncert Pěveckého souboru Svatopluk ze Žďáru, uspořádaný Jednotným klubem pracujících. 30) Na pořadu byly sborové skladby Dunajevského, Kalinikova, Tanějeva a Šostakoviče a sborové úpravy národních písní. Vrcholem bylo provedení skladby B. Martinů Otvírání studánek. Sbory řídil J. Večeřa. Spoluúčinkovali: V. Raab a R. Drdla - housle, J. Matoušek - viola, R. Hralová - klavír a prof. J. Nejedlý - původní slovo a recitace. Pěkný a hodnotný koncert navštívilo asi 80 lidí.

Koncerty lidové školy umění

Ve dnech 8. a 9. prosince uskutečnila lidová škola umění u příležitosti vyvrcholení a ukončení Měsíce československo - sovětského přátelství dva žákovské koncerty. 31) Na obou zazněly skladby českých a sovětských autorů v podání posluchačů všech oddělení hudebního oboru ze tříd učitelů J. Matouška, J. Hradecké, J. Hradeckého, J. Ondry, M. Petrovičové a O. Slezákové. První koncert uvedl třemi soudobými písněmi nový pěvecký sbor lidové školy umění, řízený J. Hradeckým a doprovázený na klavír J. Hradeckou. Druhý večer zakončil akordeonový soubor školy, řízený rovněž J. Hradeckým.

Divadelní hra Podskalák

Dne 12. prosince sehrálo Divadélko v klubu v Praze divadelní hru Podskalák od Fr. Šamberka s hudbou Karla Hašlera. Režii měl Josef Bárta, hudbu nastudoval a řídil Zdeněk Vašata. 32)
Výchovný koncert lidové školy umění

Dne 22. prosince uspořádala lidová škola umění v rámci estetické a ideové výchovy svých žáků výchovný koncert. 33) Zazněla na něm díla F. Moliniho, J. Kř. Vaňhala, B. Smetany, A. Dvořáka, R. Schumanna, E. Elgara, J. Kofroně a V. Petrželky,  která přednesli učitelé lidové školy umění  J. Havlíček, J. Hradecký, J. Hradecká, J. Matoušek, J. Ondra, M. Petrovičová, O. Slezáková a J. Vacková. Přednesené skladby byly uvedeny vhodným vysvětlujícím slovem jednotlivých interpretů.

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová