O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 358

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

plochu cca 150 m2 sousedící s uvedeným pozemkem. Pozemky se nachází v blízkosti Obecního domu, kam by bylo možné se uchýlit v případě nepříznivého počasí.

 

V měsících lednu a únoru 1983 sbírán a tříděn dokumentační materiál. V březnu a dubnu vypracován koncept zápisu, který byl projednán ve školské a kulturní komisi Měst NV dne 20. dubna 1983 a schválen radou Měst NV v Novém Městě na Moravě dne 12. května 1983. Zápis do kroniky proveden v květnu, začátkem června a dokončen 10. června 1983.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková