O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 357

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vy, směny NF a pod.

Pro malý počet dětí v obci se oslava k MDD konala společně s OV Rokytno v základní škole v této obci.

Petrovice

Petrovice  – nadmořská výška 570 m, rozloha 429 ha, nejstarší zpráva z roku 1397 - spor o desátky se žďárským klášterem. V 16. století na obecní louce postavena brusírna.

Občanský výbor se v průběhu roku 1982 sešel na svých schůzích celkem sedmkrát. Na schůzích byly řešeny otázky týkající se všeobecných činností v obci a zabýval se úkoly nadřízených orgánů. Veřejné schůze KSČ se konaly dne 12. března a 16. listopadu 1982. V průběhu jednání byly podány zprávy občanského výboru s výhledy práce na další období, o výstavbě obce, účasti na směnách Národní fronty a pomoci JZD Vzlet Slavkovice. Výstavba obce a účast i výsledky brigádnické činnosti nejsou na dobré úrovni. Vina však není na občanech obce. Z Měst NV v Novém Městě na Moravě není možno obdržet základní finanční prostředky, neboť jsou užity na důležitější akce tohoto orgánu. Při jarní směně NF se brigádnická činnost zabývala úklidem veřejných prostranství i kolem domů, úpravou předzahrádek, vysázením keřů a stromů. Byl rovněž zahrnut příkop před č. p. 10 a 11 po položení cementových rour ∅ 80cm. Při podzimní směně byla pouze poskytnuta pomoc JZD Vzlet Slavkovice.

Prodejna Jednoty v obci byla hodnocena dobře. Prodejní doba, sortiment i množství výrobků a zboží vyhovuje. Byla ustavena spotřebitelská rada obce pro provádění prověrek v prodejně. Její členové jsou Emil Svoboda, Josef Musil, Josef Petr.

Oslava MDŽ byla provedena 7. března 1982 ve 13,30 hodin. Písemná pozvánka ženám byla do rodin doručena dětmi. Program zajišťoval taj. SPOZ s. Vasil Popovič. Děti z obce předvedly zábavný program a všem přítomným maminkám předaly kytičky. V rámci programu také vystoupilo 20 učňů LOU a skupina s. Peciny. Slavnostní projev přednesl s. Kollár, ředitel LOU.

K oslavám májových dnů byla obec vyzdobena. Ve všech třech skříňkách byl vhodný propagační a agitační materiál. Prodejna Jednoty a Obecní dům byly vyzdobeny vlajkami, hesly a plakáty. Požárníci, školní děti a další občané obce se zúčastnili prvomájového průvodu v Novém Městě. Pionýrská skupina v obci se schází v Obecním domě.

Místo pro taneční zábavy a výlety je dlouhodobým problémem obce. V tomto roce bylo rozhodnuto odkoupit pozemek cca 350 m2 (zahrada) p. Josefa Starého č. 10 a další

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková