O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 356

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

předvedli cvičný hasební úkon na budovu občanského výboru.

Od března pracoval nový dohlížecí výbor Jednoty v čele s předsedou s. Pavlem Humlíčkem z č. 94. Na plenárním zasedání OV seznámil přítomné se stavem zásobování prodejny zbožím. Od spotřebitelů nebylo stížností. Prodej vánočního zboží (kakaa, ořechů, mandlí, kokosu) byl zajištěn dohlížecím výborem tak, aby bylo zajištěno pro všechny rodiny.

Občané si stěžovali na nevyhovující stav čekárny ČSD Olešná a požádali Měst NV o pomoc při zajištění opravy na zimní období. Zásluhou této pomoci byla čekárna opravena.

V říjnu byly provedeny přípravy k oslavě 65. výročí VŘSR. Ta se uskutečnila 4. listopadu 1982 za přítomnosti hostů z Městského národního výboru a ONV.

Na prosincovém plenárním zasedání OV provedli předsedkyně OV s. Eva Holá a tajemník OV ing. Miroslav Novotný zhodnocení činnosti poslanců za rok 1982 a konstatovali, že provedené práce odpovídaly stanoveným úkolům podle celoročního plánu občanského výboru.   

Studnice

Studnice – nadmořská výška 797m. Nejstarší zpráva z roku 1348. V katastru obce je opuštěný důl na železnou rudu a bývalá vápenka. Vyhledávané místo pro zimní sporty. Rodáci – Jan Ev. Nečas (1849) právník, spisovatel a básník. V katastru obce Pasecká skála 822 m.

Práce občanského výboru obce vykazovala v průběhu celého roku výrazné potíže. O tom svědčí i to, že se výbor sešel za celý rok pouze dvakrát. Část výboru a hlavně občanů se stavěla k činnosti v obci pasivně a z toho vyplynula i negativní bilance této obce.

V obci byla velká rozestavěnost. Hlavní místo zaujímala v této činnosti turistická chata TJ Nové Město na Moravě a chata střediska Stát. Statků Brno. V průběhu roku byly v rámci směn NF provedeny úpravy trávníků na návsi, úprava rybníka a kolem transformátoru. Bylo provedeno vyasfaltování části komunikací v obci.

Byla ustavena komise pro sledování využívání veškeré zemědělské půdy: Věra Zajíčková, František Fajmon, Jan Konvalinka ml.,. Komise se zástupci Plemenářského podniku ve Žďáře n/S. dne 21. 4. 1982 odsouhlasili přímo na pozemcích v celém katastru obce Studnice nevhodné plochy pro zemědělskou velkovýrobu. Tyto budou na základě písemných smluv, které uzavře s občany Plemenářský podnik, přenechány k dočasnému užívání jednotlivým občanům.

Byla ustavena jedna agitační dvojice – ing. Luboš Němec a Zdeněk Sláma. Jejich úkolem bude zvát občany obce na osla-

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková