O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 355

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dřevem, Ladislav Juránek z č. 3 položil terasovou dlažbu na podlahu a František Ondráček vyrobil lavice a poličku.

Další akcí bylo zahájení stavby hřiště na pozemku Mil. Jinka z č. 30. Se stavbou se OV nedokázal vyrovnat až k úplnému dohotovení – nebyly vyřízeny náležitosti právního charakteru.

Požárníci opravili střechu a vrata požární zbrojnice.

24. ledna 1982 zorganizovala ZO SSM párkové závody dětí i dospělých. Největší podíl na akci měli Ivana Machová a sourozenci Zítkovi – Marie, František a Zdeněk.

Bylo dohodnuto skladování tuhého odpadu na pozemku JZD Vzlet Slavkovice, který nelze obdělávat (humna za Buchtovou zahradou). Odvoz zajišťují technické služby Městského národního výboru.
V únoru byla oficiálně zrušena kontumace psů a koček v obci. Tato kontumace trvala půl roku.

19. března 1982 se uskutečnila zdravotní přednáška ČSČK za přítomnosti obvodního lékaře MUDr. Romana Kaliny. František Kostecký mladší promítl zdravotnické filmy. Bylo přítomno 60 občanů včetně mládeže. Členové ZO ČSČK zavedli novou vývěsní skříňku na návsi u prodejny Jednota, položili obrubníky a upravili prostor okolí. Skříňku vyrobil člen ZO ČSČK Ladislav Novotný z č. 46. Dvě zahradní lavičky ke skříňce vyrobil Frant. Ondráček z č. 85. Další vývěsní skříňky byly přiděleny OV a ZO SSM a PO.

Dne 14. března 1982 proběhly oslavy MDŽ s bohatým programem dětí z mateřské školy a základní školy. Po programu následovala volná zábava.

V měsíci dubnu byly organizovány směny Národní fronty. Dne 2. dubna 1982 bylo provedeno odklizení dřevěné boudy od Jednoty, která sloužila jako sklad materiálu při stavbě prodejny. 3. dubna sbírali požárníci železný šrot. Český svaz žen provedl úklid dvou parčíků na návsi. Ostatní občané uklízeli před svými domy a jejich blízkém okolí. I děti pomáhaly tam, kde bylo třeba. V srpnu byly provedeny brigády na žních pro JZD Vzlet Slavkovice. Většina brigádníků pracovala na svozu a úklidu slámy. V září probíhaly bramborové brigády. Členové jednotlivých složek Národní fronty pracovali na kombajnové sklizni brambor.

V květnu byla zhodnocena činnost knihovnice Věry Buchtové. Místní knihovna je na velmi dobré úrovni, zvýšil se počet čtenářů z řad mládeže i dětí.

Ředitelka základní školy s. Eva Holá seznámila poslance s pracemi, které v budově školy prováděli pracovníci stavebního podniku spolu s rodiči, jejichž děti jsou přihlášeny do mateřské školy. Rodiče mají povinnost odpracovat brigádnicky 50 hodin.

V červenci byly rozdány evidenční čísla chat v katastru obce.

Požárníci oslavili devadesátileté trvání požárního sboru v obci. K oslavě se sešly sbory z celého okolí a požárníci z Nového Města

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková