O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 354

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vlachovice

Vlachovice  – nadmořská výška 750 m, rozloha 362 ha; nejstarší zpráva z roku 1496 – prodej Vilémovi z Pernštejna. V roce 1935 výstavba prvních chat u rybníka Sykovce. Od Tří smrků na severní straně obce rozhled na Suchý vrch (vrchol mezi Orlickými horami, Kralickým Sněžníkem a Českomoravskou vysočinou).

Občanský výbor svolal v roce 1982 jednu veřejnou schůzi OV a ZO KSČ, na které zhodnotil práci na všech úsecích činnosti. Schůze se zúčastnilo 40 občanů a proběhla v měsíci listopadu.

Občanský výbor uspořádal v lednu zdravotnickou přednášku MUDr. Koutného zaměřenou na prevenci nachlazení a zánětů horních cest dýchacích. V části diskuse pak MUDr. Koutný zodpověděl řadu dotazů z řad účastníků přednášky.

K Mezinárodnímu dni žen byla provedena oslava tohoto dne na které děti předvedli maminkám pásmo scének, básniček a písní a poděkovaly jim za jejich práci, starostlivost a lásku.

V rámci roku „Úcty ke stáří“ byli v květnu navštíveni občané Vlachovic, kteří dosáhli 70 let a starší. Zástupci občanského výboru jim předali květinové dary, popřáli pevné zdraví a pionýři jim zazpívali a zarecitovali.

1. června se konala zábavná akce k Mezinárodnímu dni dětí. Občané uspořádali pro děti celou řadu zábavných akcí, převážně závodivého charakteru. Na závěr dostaly děti občerstvení a u společného ohně si opékaly uzeniny.

V prosinci byla uspořádána pro děti vánoční besídka se zábavným programem.

Při brigádnické činnosti bylo v měsíci březnu odpracováno 75 brig. hodin. Tato brigáda byla svolána na odklízení sněhu a ledu. Při jarních brigádách na zvelebení obce bylo odpracováno celkem 340 hodin. Dne 3. a 4. dubna byl proveden úklid veřejného prostranství kolem bytovek, kde bylo odpracováno 70 hodin. Na brigádách pro Plemenářský podnik Žďár n/Sáz. bylo při sběru kamene odpracováno 131 hodin. Témuž podniku bylo odpracováno při sklizni slámy 214 brigádnických hodin.

V lednu byl uspořádán dětský karneval a v únoru párkové závody dětí. Obou těchto akcí se zúčastnila většina dětí obce. V květnu děti z Vlachovic účinkovaly v soutěži dětských sborů ve Žďáře n/Sázavou, kde byly velmi dobře hodnoceny.

Zubří

Zubří  – nadmořská výška 670 m. Nejstarší zpráva z roku 1247. Dějiště části románu „Rekruti“ od V. Kaplického.

Plenární schůze občanského výboru v Zubří se konaly pravidelně každý poslední pátek v měsíci. 22. ledna 1982 členové OV schválili plán práce OV na první pololetí roku. V neinvestiční části akce „Z“ byla dokončena autobusová čekárna z bývalé váhy. Miloslav Havlík z č. 9 obložil stropovou stěnu

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková