O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 353

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Slavkovice

Slavkovice - nadmořská výška 573m, rozloha 477 ha, nejstarší zpráva z roku 1264 - odkaz žďárskému klášteru. Rodáci, ak. malíř Oldřich Blažíček (nar. 1887); ing. Dr. J. Koněrza (nar. 1881) působiště řídícího učitele J. Koněrzy - překladatele ze slovanských jazyků, bojovníka proti alkoholismu,  prof. ing. Jaroslav Jeřábek Dr. Sc.,  rektor VŠD v Žilině zde prožil své mládí.

Občanský výbor pravidelně na svých schůzích projednával aktuální otázky týkající se života obce. Účast na veřejných schůzích byla velmi dobrá. Byla oslavena všechna významná výročí roku. K 65. výročí VŘSR byla v obci uspořádána slavnost zakončená lampiónovým průvodem. Bylo uspořádáno několik besed pod patronací SČSP s účastníky zájezdů do SSSR vhodně doplněných diapozitivy.

Ve směnách Národní fronty bylo odpracováno občany 9.395 brigádnických hodin. Občané obce vysázeli 100 ks okrasných stromků a keřů, na úpravě hřiště u základní školy odpracovali 560 hodin. Při úklidu obce a na veřejných prostranstvích bylo odpracováno 2.120 hodin. Při sklizni sena z nepřístupných ploch bylo odpracováno 372 hodin, při pomoci JZD Vzlet Slavkovice 1.020 hodin a lesnímu závodu bylo vysázeno 1.800 ks stromků.

Požárníci oslavili 20. června 1982 devadesát let trvání požárního sboru v obci. Oslava byla zdařilá. V jejím programu upoutalo hlavně námětové praktické cvičení na budovu mateřské školy. Návštěvníkům oslavy byla předvedena stará ruční technika i nejmodernější vybavení sboru. Při této příležitosti byli odměněni zasloužilí pracovníci organizace. Závěr oslavy byl proveden na tanečním parketu před kulturním domem.

Po roční přestávce byl dán opět do provozu kulturní dům. Byl opraven sál i předsálí, kde byly obloženy stěny a strop dřevem, rekonstruoval se elektrický rozvod a byl vyměněn kotel ústředního topení pro vytápění sálu. Rekonstruovaný kulturní dům byl dán opětně do provozu dne 23. května 1982. Toto dílo si vyžádalo odpracování 7.744 brigádnických hodin. Při slavnostním otevření bylo předáno čestné uznání rady Měst NV s. Pavlu Mikešovi.

V kulturním domě byly pořádány taneční zábavy pod patronací ZO SSM, besedy s lékařem, které byly pořádány z popudu ČSČK. Rovněž zahrádkáři uspořádali dvě přednášky k jarním prořezávkám ovocných stromů a uspořádali podzimní výstavu ovoce a zeleniny.

14. února 1982 uspořádala ZO SSM a dohlížecí výbor Jednoty párkové závody pro děti a mládež. Lyžařské závody se uskutečnily za pěkného zimního počasí za účasti 89 závodníků různých kategorií. K Mezinárodnímu dni dětí uspořádalo SRPŠ mateřské školy „Den plný her“. Zábavných soutěží se zúčastnily děti z MŠ a ZŠ. U mateřské školy bylo dáno do provozu dětské dopravní hřiště. V tomto roce darovalo 20 občanů bezplatně krev.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková