O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 352

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

veselý karneval s programem. ZO ČSŽ uspořádala v obci tradiční maškarní zábavu s odpoledním průvodem masek v obci a podílela se s požárníky na třech zájezdech. Provedla rovněž branné odpoledne mládeže k MDD s mnoha zábavnými a soutěživými hrami. Osvětová beseda uskutečnila v obci lyžařské závody za účasti mládeže i dospělých.

Rokytno
Rokytno – nadmořská výška 756 m. Nejstarší zpráva – zápis v zemských deskách roku 1348. Na hostinci a škole sgrafita od Karla Němce. Rodáci: Bohumil Šín (1897) malíř – krajinář, Otakar Šín (1881) – hudební skladatel. Chráněné památky: Samota Čáslav.
Osvětová beseda společně se ZO SSM uspořádaly v měsíci únoru besedu s mládeží, na téma události roku 1948. I když byla beseda určena mládeži, přišli i starší občané. Beseda se stala důstojnou oslavou 34. výročí oslav února. V měsíci květnu byla slavnostně vyzdobena obec a občanský výbor organizoval účast občanů na májových oslavách v Novém Městě na Moravě. V listopadu proběhla oslava VŘSR, která se konala společně s veřejnou schůzí KSČ. OB se podílela na agitaci občanů k účasti na této akci a zajistila krátký kulturní program.
V měsíci březnu byly pod Osvětovou besedou Rokytno převedeny od Okresního kulturního střediska Žďár n/Sáz. soubory ZUČ Horák a Horáček. U obou souborů došlo k výměně vedoucích a soubory začaly pracovat. Horáček natáčel v čs. televizi Brno v pořadu Špalíček z jasanu. Tohoto natáčení se zúčastnilo 30 dětí. Další vystoupení malého souboru bylo v prosinci. Jednalo se o vystoupení v Paláci kultury při vánoční besídce pro pražské děti. Soubor dospělých-Horák má 24 členů a 6 hudebníků. Hlavní akcí tohoto souboru bylo vystoupení ve Strážnici. Soubor vystoupil 25. 6. 1982. Účinkoval v pořadu „Vítej Horácko milé“. Soubor byl velmi dobře hodnocen. Oba soubory pravidelně vystupovaly v zotavovně ROH Medlov, při večerech pro rekreanty. Oba též zajišťovaly kulturní pořady při akcích v obci. Nejvýznamnější akcí byla oslava MDŽ.
V lednu uspořádala OB společně se složkami Národní fronty párkové závody. Závodů se zúčastnili jak děti, tak i dospělí. Odměna třem nejlepším v každé kategorii byl diplom a věcná cena. Ta byla zakoupená z prostředků složek NF. V dubnu se konalo utkání v kopané mezi ženatými a svobodnými. Této akce se zúčastnila celá obec. K svátku dětí bylo uspořádáno sportovní odpoledne. Soutěžilo se v různých disciplínách. Sportovně-branných her se zúčastnilo celkem 56 dětí.
V měsíci listopadu byla uspořádána přednáška a beseda s lékařem. Přednášejícím byl MUDr. Koutný, který v besedě zodpověděl četné dotazy občanů.
Vedoucí a někteří členové souborů se zúčastnili internátního školení souborů zájmové umělecké činnosti (Kostelec u Jihlavy – choreografie; Bystřice n/P. – praktický nácvik Horáckých tanců).

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková