O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 351

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V obci je velice aktivní tělovýchovná jednota. Dne 31. 1. 1982 uspořádala závody v běhu na lyžích a 7. 2. 1982 závody ve skoku na lyžích. Celkem startovalo 68 závodníků a bylo přítomno 180 diváků. Turnaj v odbíjené se uskutečnil za účasti pěti družstev. Šest členů TJ darovalo bezplatně krev. S dosaženými sportovními výsledky byli sportovci i občané obce pravidelně týdenně seznamováni ve sportovní skříňce TJ a zprávami místního rozhlasu. V agitačních dvojicích pracovali tři členové oddílu (Dostál, Hudec, Humlíček). Bylo uspořádáno 5 tanečních zábav (výletů) v přírodě, jedna akce se uskutečnila v kulturním domě. Tělovýchovná jednota uspořádala zájezd 20 sportovců do NDR a 40 sportovců do obce Sedliska, okres Vranov n/T. Členská základna byla rozšířena o 15 členů. Pro družstvo dorostu byl získán jako trenér s. Šerejch. Na hřišti tělovýchovné jednoty bylo sehráno mezinárodní utkání bulharských starších žáků s výběrem starších žáků okresu Žďár n/Sázavou a Třebíč. Na akcích „Z“ včetně volebního programu bylo odpracováno 423 hodin, při pomoci zemědělství (sběr slámy a brambor) bylo odpracováno 218 hodin. Na výstavbě a údržbě sportovního zařízení bylo odpracováno 1.617 hodin. Inventář a zařízení TJ byly převzaty do socialistické péče. Základna TJ se skládá ze sportovců nejen z Pohledce, ale i Maršovic, Zubří, Rokytna, Olešné a Nového Města. Celkově je registrováno 115 členů, z toho 62 mužů, 32 dorostenců a 21 žáků.

Radňovice
Radňovice  – nadmořská výška 620 m, rozloha 388 ha, nejstarší zpráva z roku 1264 – odkaz žďárskému klášteru. Dějiště části románu Malý Bobeš od J. V. Plevy. Roku 1921 byla postavena na Harusově kopci turistická chata, rozšířená roku 1923; vyhořela roku 1942.
ZO KSČ a občanský výbor uspořádaly dvě schůze pro veřejnost, jejichž obsahovou náplní byla problematika života obce. Schůzí se zúčastnilo v průměru 86 občanů. Byla rovněž provedena dvě školení s brannou tematikou, s praktickými ukázkami a filmem. Obec byla vyzdobena a důstojně oslavila významná výročí roku – vítězný únor, májové dny, SNP, 65. výročí VŘSR a 60 výročí vzniku SSSR.
Občané se podíleli po celý rok na brigádnické činnosti, kde odpracovali celkem 3.860 brigádnických hodin. Práce byly prováděny na těchto akcích: Asfaltování místních komunikací, úprava chodníků a terénu před školou, práce v základní škole – obložení záchodů a umývárny obkládačkami, část přízemí obložena dřevem. Dále se pracovalo na prodloužení kanalizace a opravě mostku.
Osvětová beseda a ZO SPO uspořádaly v průběhu roku čtyři taneční zábavy a dvakrát výlet v rámci kterých se pořádaly tradiční závody cyklistů přes rybník. SRPŠ uspořádalo pro děti

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková