O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 350

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Organizace Českého svazu žen uspořádala v roce 1982 bazar dětského oblečení, který se těšil velkému zájmu, hlavně ze strany maminek.
Rovněž aktiv SPOZ vykazoval velmi dobrou činnost. K významným životním jubilejím navštívil 18 občanů obce s blahopřáním – z toho dvě občanky 86 let, jeden občan 80 let. Jednomu občanu bylo hráno na přání v československém rozhlase. V rámci Mezinárodního dne žen navštívil aktiv SPOZ osamělé ženy obce s přáním a kytičkou. V rámci „Roku úcty ke stáří“ byli navštíveni všichni občané od 70 let výše a byl jim předán drobný dárek.
V brigádnické činnosti byly plněny akce volebního programu. Občané odpracovali 4.254 brigádnických hodin na přestavbě mateřské školy, kde velice svědomitě vedl stavbu s. Antonín Vašík. Složky Národní fronty v obci odpracovaly brigádnicky 661 hodin na následujících akcích: úprava a udržování zeleně na veřejných prostranstvích, pomoc při sklizni slámy, navážení štěrku na komunikace pro bezprašnou úpravu.
V obci proběhlo okrskové cvičení ČSPO za účasti 7 požárních sborů.
Byly uspořádány čtyři taneční zábavy (2 x ČSŽ, 2 x SSM). Mládežníci z SSM uspořádali 3x odpolední taneční čaje.
Organizace SSM provedla v únoru sportovní párkové závody pro děti a mládež. K Mezinárodnímu dnu dětí se uskutečnilo veselé sportovní odpoledne pro děti, které uspořádala mateřská škola za účasti složek z obce.

Pohledec
Pohledec – nadmořská výška 660 m, nejstarší zpráva z roku 1348. V roce 1732 založena panská cihelna. Vrcholové útvary: Vávrova a Pohledecká skála. Rodáci: zasloužilý umělec Josef Jambor (1887) malíř a grafik.
Občanský výbor zabezpečil ke všem významným politickým výročím roku výzdobu obce. Při brigádnické činnosti, z nichž největší procento zaujímala pomoc zemědělství, úpravy komunikací po výměně vodovodních přípojek a ošetření zeleně. Při těchto akcích bylo odpracováno 1826 brigádnických hodin. V zimních měsících roku se zajišťovala oprava kulturního domu. Zajistila se oprava sociálního zařízení, výměna umývacích dřezů, elektrického bojleru na ohřívání vody v kuchyni a výměna elektrického sporáku. Dále byla provedena odborná revize celé elektroinstalace v kulturním domě. Výsledkem revize bylo zjištěno, že elektroinstalace je ve zcela nevyhovujícím stavu. Rovněž nedostatečné pouliční osvětlení si vyžádalo angažovanost občanů obce. Byly zahájeny výkopové práce kanalizace u bytovek, zajištěno navezení kanalizačních rour. Byly provedeny dvě veřejné schůze KSČ s velmi dobrou účastí obyvatel, na kterých byly projednány otázky týkající se převážně místní problematiky. S. Emil Sláma provedl besedu o kriminalitě. Byla též provedena přednáška na vojensko-politické téma.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková