O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 349

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nických akcích odpracovali občané celkem 834 brigádnických hodin a všechny hodiny byly odpracovány zdarma. Největší zásluhu na uskutečnění všech těchto akcí měl František Polnický.
V oblasti kulturní a výchovné činnosti bylo uskutečněno jedenáct tanečních zábav a tři přednášky s tematikou ovocnářství, protipožární, tělovýchovně brannou. Jiných akcí nebylo.
Občanský výbor uspořádal v lednu pro veřejnost za finančního přispění složek Národní fronty lyžařské závody. Byly velmi zdařilé, konaly se za hezkého počasí s dostatkem sněhu. Zúčastnilo se jich 96 startujících od čtyřletých až po padesátileté občany a závodilo se ve dvanácti kategoriích. Každý účastník obdržel odznak „Lyžař ČSSR“ a první tři v každé kategorii obdrželi diplomy a upomínkové ceny. Místní tělovýchovná jednota Sokol má 74 členů a je jednooborovou jednotou t. j. pouze s jedním druhem sportu – kopanou. Soutěžily celkem tři družstva a to: mužů, dorostu a žáků – všechny v okresním přeboru. V soutěžním ročníku 1981-82 skončili muži na 11 místě, dorostenci byli čtvrtí a žáci třetí. Byla dokončena výstavba zděných kabin včetně vnější fasády zařízení. Hřiště bylo znovu oseto trávou. Na kulturním domě patřícím TJ byla provedena vnější omítka soklu. Členové TJ odpracovali na všech těchto akcích celkem 1042 brigádnických hodin.
Místní dvoutřídní základní školu 1. – 4. ročník navštěvovalo ve školním roce 1981-82 celkem 44 žáků. Mateřská škola nevyhovuje požadavkům. Navštěvovalo ji 19 dětí od 3 do 5 let a pouze s jednou učitelkou v době od 8 do 12 hodin.
4. listopadu 1982 zemřel ve věku 75 let Jaroslav Mošner, jediný harmonikář v obci, který svou harmoniku po 60 let doprovázel brance k odvodům a zajišťoval všechny hudebně zábavné akce v obci.

Olešná
Olešná – nadmořská výška 590 m, nejstarší zpráva v bystřické městské knize z r. 1483. Ve druhé polovině 17. století byla obec dočasně sídlem vrchnosti. Zámeček byl v 18. století přeměněn na selskou usedlost. Rodáci: prof. ing. Dr. Josef Vykutil (1912).
Občanský výbor svolal v roce 1980 dvě veřejné schůze společně se ZO KSČ. Na schůzích byly řešeny aktuální problémy obce. Průměrná účast na schůzích byla 41 občanů. V obci pracovalo sedm agitačních dvojic a čtyřikrát byly určeny agitační dny.
V rámci MDŽ byla provedena veřejná oslava s kulturním pásmem ve kterém vystoupily děti. Ke Svátku práce byla v obci provedena slavnostní výzdoba a na prvomájovém průvodu se zúčastnilo 40 občanů a všechny školou povinné děti.
K 65. výročí VŘSR byla vyzdobena obec a toto výročí bylo oslaveno veřejnou manifestací spojenou s lampionovým průvodem.
Pro rodiče a děti byla v mateřské škole provedena v měsíci prosinci zábavná besídka nazvaná „Posezení u stromečku“.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková