O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 347

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

venska vstoupila v roce 1945. U příležitosti tohoto jubilea byl jmenované předán pozdravný dopis organizačního tajemníka OV KSČ ve Žďáře n/S.
Dne 24. února se dožil 70 let Josef Petr, č. p. 57. Vyučil se zedníkem, pracoval jako cestář okresní správy silnic a později jako sladník JZD a hlídač-strážný podniku Uranových dolů v Dolní Rožínce. V letech 1950-1953 zastával funkci předsedy MAV-NF. Je členem KSČ. U příležitosti jeho 70. narozenin byl jmenovanému předán blahopřejný dopis organizačního tajemníka OV KSČ.
3. dubna se konala „zlatá svatba“ manželů Kulkových č. p. 9 v obřadní síni Městského národního výboru v Novém Městě.
24. listopadu se dožil 70. let František Šoustar z č. p. 47. Jmenovaný se do Křídel přiženil z Dlouhého v roce 1944. Byl zakládajícím členem JZD a členem KSČ od roku 1945. Dlouhá léta zastával funkci pokladníka MNV. Byl také několik roků členem představenstva JZD. Za jeho životní angažovanou práci mu byl rovněž předán blahopřejný dopis organizačního tajemníka OV KSČ.
Z kulturně společenských akcí v Křídlech je třeba se zmínit o následujících: Dne 23. ledna se konal za velmi dobré účasti občanů Ples Osvětové Besedy. K tanci a poslechu hrála hudba Moravan. 7. března bylo u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen sehráno místními pionýry dětské divadelní představení. 28. března se konal v kulturním domě veselý dětský karneval jehož se zúčastnili děti a mládež z obce. Dne 6. června hostovalo v kulturním domě Horácké divadlo z Jihlavy. Dětem z obce i z okolí zahráli pohádku nazvanou Kašpárek čaruje. 28. srpna pořádal místní Svaz požární ochrany zájezd na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic.
V obci byly provedeny dvě velmi dobré sportovní akce: Dne 7. února byly pod patronací SSM uspořádány lyžařské závody, kterých se zúčastnili děti a mládež obce. 16. května byl uspořádán II. tradiční pochod po turistické značce Křídla – Pernštejn. Trasa pochodu byla v délce 30 kilometrů a této akce se zúčastnilo 34 občanů z Křídel, Olešné a Branišova.
Veřejné oslavy byly uspořádány dne 9. května, kdy byl v rámci této akce položen věnec k pomníku padlých a 28. listopadu v místním kulturním domě, kde byla oslava 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí založení SSSR.
Z dalších událostí o kterých je třeba se zmínit to byly:
26. dubna odešla do důchodu prodavačka místní Jednoty Jiřina Stehlíková z Maršovic. V Křídlech prodávala 9 let. Novou vedoucí prodejny byla ustanovena B. Šedá z č. p. 13, vyučená prodavačka. Dne 29. října bylo do Křídel svoláno velké poplachové cvičení Novoměstského okrsku požární ochrany. Byla celkově prověřena připravenost členů sborů i požární techniky. Poplachového cvičení se zúčastnilo 10 požárních sborů z okolí. Prověrka proběhla s dobrým výsledkem
Rok 1982 byl úrodným rokem pro výskyt hub. Teplý a příznivý podzimní čas umožnil, aby ještě 31. října bylo možno nasbírat „podhřiby“ v lese Křištice.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková