O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 345

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zvolen s. Jan Slezák.
Jarní brigádnické směny proběhly dne 3. dubna a 17. dubna 1982. Pracovní činnost byla zaměřena k úklidu jednotlivých částí obce a k jejich zvelebení. Účast občanů byla velmi dobrá a celkem bylo odpracováno 205 hodin. V dalším období se provedlo vyčištění požární nádrže, která v létě slouží jako koupaliště. Další brigádnickou akcí bylo překrývání části střechy kulturního domu novou krytinou. V srpnu a září prováděli sportovci omítky na hokejových střídačkách. Na těchto neinvestičních akcích bylo odpracováno celkem 255 brigádnických hodin.
Občané Hlinného pomáhali JZD Vzlet Slavkovice při sklizni obilí a to převážně při úklidu slámy a v podzimních měsících při sběru brambor. V rámci této výpomoci bylo odpracováno 290 hodin.
V letních velice teplých měsících nastalo velké sucho. V obci byl nedostatek pitné vody. Zásluhou vodohospodářů ze Žďáru nad Sázavou byla chybějící voda dovážena cisternami, čímž byl přechodný nedostatek vody vykryt.
V měsíci únoru pořádal občanský výbor tradiční masopustní průvod obcí. Tato lidová akce se těšila velké pozornosti občanů, o čemž svědčila pestrost masek i jejich počet a aktivita vskutku celé obce.
V květnu byla pořádána akce SPOZ při které pionýři navštívili staré občany obce a předali jim drobné dárky. Tato akce byla pořádaná v rámci „Roku úcty ke stáří“.
V kulturním domě byl po dobu prvních pěti měsíců roku uskladněn nábytek a nebylo tedy možno dům využít. Teprve až v červnu a v září byly v kulturním domě pořádány dvě taneční zábavy, kterých se převážně zúčastnila mládež obce a okolí.
V lednu se uskutečnil na přírodním kluzišti tradiční turnaj hokejových mužstev za účasti okolních obcí. Turnaje se zúčastnila družstva Slavkovic, Radňovic, Petrovic, Nové Vsi, Jam, Zubří, Pohledce a Hlinného. Družstvo Hlinné v turnaji zvítězilo.
Členové ČSPO reprezentovali obec v okresní soutěži v odbíjené a obsadili 2. místo. Členové ZO SSM se zúčastnili turnajů v odbíjené v Radňovících, Svratce a Řečici a bojovali se střídavými úspěchy.

Jiříkovice
Jiříckovice – nadmořská výška 670 m, rozloha 391 ha, nejstarší zpráva z roku 1269 – dar žďárskému klášteru spolu s Radňovicemi. 8. 10. 1843 zničila obec vichřice.
Rok 1982 nebyl zvláště významný v dění obce, hlavně pak v budovatelské činnosti. Ze strany Městského národního výboru se občanskému výboru nedostávalo dostatečného finančního zajištění a tak se akce omezovaly pouze na drobnou brigádnickou činnost. Byla orientována na úpravy veřejného prostranství, na úklid obce a na akce ke zlepšení životního prostředí. Občanský výbor provedl za výrazné pomoci občanů nové oplocení památníku obětí I. světové války. Zároveň zde byly vysázeny okrasné keře a květiny. Dále bylo provedeno oplocení části zelené plochy u pomníku obětí II. světové války, která byla již v dřívějších

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková