O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 344

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ká aktivita byla dobrá v letních měsících – červenci a srpnu. V následujícím období zájem prudce poklesl. Termín dokončení 31. 12. 1982 nebyl splněn.
Výstavba turistické ubytovny na Studnicích pokračovala po celé období bez výrazných problémů a výkyvů, díky bohaté brigádnické činnosti členů tělovýchovné jednoty Nové Město, jmenovitě lyžařského oddílu. Ubytovna byla slavnostně otevřena 23. 11. 1982.
Stavbyvedoucím prodejny Jednoty na Rokytně je s. Petr Kvíčala, stavební dozor provádí Vlad. Petr. Dohotovily se vnitřní omítky, rozvod topení, rozvod vody. Stavba pokračovala dobrým tempem v červnu a červenci, zpomalení nastalo v době žní. Původní termín dokončení stavby nebyl splněn (říjen 1982). Dokončení je plánováno na první čtvrtletí příštího roku.
Byl dokončen nový vodovod v obci Maršovice, kde byl stavbyvedoucím Jaroslav Čepek, stavební dozor vykonával s. Málek. Zbývá dokončit pouze odkyselovací stanici.

Svépomocná bytová výstavba
Na úseku svépomocné bytové výstavby bylo v roce 1982 vydáno stavební povolení na 22 nových bytových jednotek, z toho 12 bytových jednotek v novostavbách, 10 bytových jednotek získaných rekonstrukcí. Zkolaudováno bylo celkem 25 nových bytových jednotek. Formou družstevní podnikové výstavby byla v roce 1982 zahájena stavba 63 bytových jednotek SBD Vrchovina na Gottwaldově ulici. Dokončeno bylo celkem 30 družstevních bytových jednotek SBD Zelená Hora – z toho 18 bytových jednotek na Radnické ulic, 8 bytových jednotek na Holubce a 4 bytové jednotky ve Slavkovicích.
Na úseku základní technické vybavenosti bylo v roce 1982 z celkového finančního plánu 1,336.000 Kčs prostavěno celkem 635.000 Kčs. Hlavním důvodem malého plnění je zpoždění dobudování podmiňujících investic v rámci ZTV na staveništi Pod zastávkou, kde dodavatele z k. p. Chirana a SBD Zelená Hora nezabezpečili uvažovaný objem ve výši 537.000 Kčs. Kladně je hodnocena skutečnost, že z celkového počtu 9 rozestavěných staveb jich v témže roce bylo 6 dokončeno.

Komunikace (Nádražní)
V posledních měsících roku byla zásluhou Měst NV provedena výstavba Nádražní ulice. Při komunikaci byly vytvořeny parkovací plochy, chodníky a kanalizace. Silniční vývoj Nové Město za pomoci pracovníků technických služeb a provozoven Měst NV provedly nástřik povrchu vozovky a její zadrťování.

V září byla pro potřeby Městského národního výboru vypracována nová mapa města, která zachytila i novou výstavbu.

IX. Místní části

Hlinné
Hlinné – nadmořská výška 600 m, rozloha 483 ha, nejstarší zpráva z roku 1483 – urbář Žďárského kláštera. Z vrcholku Chlumek pohled na jižní pásmo Žďárských vrchů.
V roce 1982 se uskutečnily dvě veřejné schůze občanského výboru a ZO KSČ. Na obou schůzích byla účast v průměru 35 občanů. V průběhu schůzí byly řešeny hlavně problémy týkající se života obce.
Občané Hlinného se zúčastnili školení civilní obrany. Byli seznámeni s vojensko-politickou situací ve světě, s vývojem moderních zbraní a ochraně proti nim a shlédli několik odborně zaměřených filmů.
V prosinci došlo k výměně předsedů ZO KSČ. Do této funkce byl nově

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková