O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 343

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Karel Smejkal 1892 (Nové Město); 19. 8. – Cecilie Zinklová 1900 (Pohledec); 22. 8. – Bohumil Najmon 1946 (Nové Město); 29. 8. – Milada Růžičková 1911 (Olešná); 2. 9. – Karel Jurman 1904 (Jiříkovice); 15. 9. – Antonie Štůlová 1903 (Nové Město); 27. 9. – Blažena Šmolová 1933 (Nové Město); 27. 9. – František Kotinský 1907 (Nové Město); 7. 10. – František Popelka 1913 (Nové Město); 18. 10. – Josefa Skryjová 1905 (Nová Ves); 21. 10. – František Hruška 1907 (Nové Město); 31. 10. – Marie Hájková 1895 (Nové Město); 4. 11. – Jaroslav Mošner 1906 (Nová Ves); 5. 11. – Anna Kučerová 1900 (Jiříkovice); 5. 11. – Ferdinand Daniel 1902 (Nové Město); 8. 11. Ludmila Lagová 1897 (Nové Město); 10. 11. – Josef Kaštánek 1909 (Nové Město); 21. 11. – ing. Leopold Neubrandt 1941 (Nové Město); 27. 11. – Jiří Krupica 1981 (Nové Město); 28. 11. – Jarmila Zahradníková 1911 (Nové Město); 29. 11. – Františka Vališová 1907 (Jiříkovice); 8. 12. – Josef Svoboda 1909 (Rokytno); 8. 12. – PhDr. Josef Mikulec 1907 (Nové Město); 11. 12. – Juliana Ohrazdová 1904 (Slavkovice).

VII. Požární zásahy
Členové Svazu požární ochrany v roce 1982 zasahovali:
9. 3. – Čerpání vody ve sklepě na Figurákově ulici; 13. 3. – Požár pásu v kotelně Lesního závodu na Maršovské ulici; 5. 4. – Požár trávního porostu u Kubovských rybníčků (Líbalák);13. 5. – Požár propan-butanové láhve ve sklepě rodinného domku ing. Jana Bureše na Výsluní; 18. 5. – Požár chlévské mrvy v prostoru obce Radňovice; 31. 5. – Požár lesa a chaty u Lísku (Karel Kotovic); 16. 6. – Požár transportéru v prostoru cihelny Slavkovice od úderu blesku; 16. 7. – Požár osobního automobilu Trabant u Maršovic (škoda 30.000 Kčs); 19. 8. – Požár slámy a řezačky píce na poli u Slavkovic (JZD Vzlet, škoda 300.000 Kčs); 24. 8. – Požár sloupu vysokého napětí u nemocnice od úderu blesku; 13. 9. – Požár dílen a řezačky píce JZD Vzlet v Nové si (škoda 330.000 Kčs); 1. 10. – Požár lesa v prostoru hotelu SKI; 6. 11. – Požár vlečného vozu v k. p. Chirana; 15. 12. – Požár sklepa na Křičkově ulici č. 1010 (zapáleno dětmi).

VIII. Výstavba města

Akce „Z“
V roce 1982 byla dokončena stavba mateřské školy na Žďárské ulici (mimo terénní úpravy, přístupové komunikace atd). Stavba byla zařazena do úseku akcí „Z“. Stavbyvedoucím byl s. Cupák, stavební dozor prováděl ing. Josef Mrázek. Na stavbě se pracovalo denně od 6,00 do 15,00 hodin, v sobotu od 7,00 do 15,00 hodin. Ve II. pololetí roku byly dokončeny vnitřní omítky, budova byla upravena břízolitem. Fasádu budovy prováděli pracovníci provozoven Městského národního výboru za brigádnické pomoci k. p. Chirana, brigádníků z řad vysokoškoláků a občanských výborů a institucí města.
S potížemi roste budova střediska Svazarmu. Stavbyvedoucím je s. Richard Heřmanský, stavební dozor provádí ing. Fišer. Na stavbě jsou provedeny vnitřní omítky, částečně obklady a dlažby, schody. Brigádnic-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková