O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 337

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

že oddíl sdružuje řadu starších členů, získal 11 výkonnostních tříd. Oddíl uspořádal sedm veřejně přístupných akcí, na kterých jednak odboráři, ale i volně příchozí veřejnost měli možnost vyzkoušet si kuželkářskou dráhu. Oddíl obhájil titul „Vzorný oddíl II. stupně“. Členové pečují o kuželnu, kterou si sami vybudovali a veškeré opravy provádějí brigádnicky.
Oddíl tenisu
Oddíl tenisu TJ má 54 členů. Dalších 10 žáků je v přípravce. Brigádnickou činností byl vybudován další dvorec, který umožňuje podstatné rozšíření činnosti. Pro výchovu žáků je v příštím období třeba vybudovat dvorec pro pálkový tenis.
Oddíl moderní gymnastiky
Oddíl moderní gymnastiky má 41 členů, z toho 39 žákyň o které pečuje 1 trenér II. třídy a jeden trenér IV. třídy. Členky se zúčastňují v okresní i krajské soutěži, kterých se zúčastnilo 19 žákyň. Získaly 9 výkonnostních tříd. Oddíl soutěží o titul „Vzorný“ II. stupně.
Oddíl vzpírání
Oddíl vzpírání TJ vykazoval pouze průměrné výsledky – jeho činnost byla ovlivněna generačními problémy. Oddíl soutěžil v krajském přeboru družstev, kde se umístil na 3. místě. Byl proveden nábor dorostenců a byli přijati tři noví členové. Oddíl má 10 mužů a 4 dorostence. Z toho počtu jsou 2 trenéři a 2 rozhodčí.

Finanční zabezpečení TJ a jednotlivých oddílů bylo zajištěno jednak poskytnutou dotací na činnost od OV ČSTV v částce 105.550 Kčs, dále dotací k zabezpečení správy a provozu tělovýchovných zařízení v částce 65.000 Kčs, organizačními a hospodářskými příjmy včetně pronájmu vlastních objektů v částce 439.000 Kčs, jakož i příjmy ze sportovní činnosti oddílů. Z této částky bylo vydáno na údržbu 132.241 Kčs a příspěvek TJ jednotlivým oddílům v částce 222.833 Kčs. Investiční výstavba se prováděla roku 1982 v rámci akce „Z“ – výstavba turistické chaty na Studnicích. Stavba byla dokončena koncem roku 1982 a dána do provozu dnem 1. 12. 1982. Při uvedení do provozu byly značné problémy jak technického, tak i personálního rázu. Tyto potíže se postupně odstraňují. S městským národním výborem byla projednána likvidace můstku U Škrobárny, ke které dojde v I. pololetí 1983. Vytváří se podmínky pro obnovení lyžařského můstku na Šibenici.

44. ročník Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny
44. ročník Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny se konal 12. - 14. ledna 1982 na standardních lyžařských tratích ve sportovním areálu u hotelu SKI. Tento rok byl závod ohrožen nedostatkem sněhu. vlivem velice teplého počasí počátkem ledna. Osmistupňové teplo donutilo organizátory, aby připravili i náhradní tratě a výše položený start. Počasí se však nakonec umoudřilo a tak před tréninkem na závod měli běžci podmínky doslova ideální – slunečné počasí s mírným mrazem a dostatkem sněhu ve výborně připravených stopách. V prostoru startu a cíle byla dokončena architektonicky zajímavá budova SVS-M, která sloužila pro rozhodčí, činovníky a funkcionáře závodu. Termínová listina Zlaté lyže se kryla s daty Světového poháru v zahraničí a tak na startu chyběli nejlepší světoví i naši závodníci. Bylo presentováno 64 závodníků z Bulharska, Finska, Jugoslávie, Maďarska, NDR, Rumunska, SSSR a Švédska, které doplnilo 184 československých běžců z 37 oddílů republiky. Vavříny vítězů z letošního ročníku Zlaté lyže si odnesli: 30 km muži (Memoriál Josefa Německého): 1. Vaisanen (Finsko); 2. Baržanov (Bulharsko); 3. Vaananem (Finsko);

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková