O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 335

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V. Tělovýchova a sport

Tělovýchovná jednota
K 31. prosinci 1982 bylo v Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě evidováno celkem 1073 členů, což je zhruba 14 % z počtu obyvatel města.
Z celkového počtu členů je 673 dospělých, z toho 325 žen
                                            132 dorostu, z toho 37 dorostenek
                                            268 žactva, z toho 142 žákyň
Proti roku 1981 došlo k nepatrnému zvýšení počtů členů TJ, zarážející je však pokles v kategorii dorostu a žactva a to v dorostu o 17 a u žactva o 24 členů.
Tělovýchovná a sportovní činnost je organizována ve dvou odborech a 9 oddílech: Odbory: ZRTV a turistika
Oddíly: atletika, basketbal, fotbal, kuželky, lyžování, moderní gymnastika, tenis, volejbal, vzpírání.
Výbor TJ pracoval ve složení: František Srnský, ing. Jindřich Janovský, MUDr. Petr Odehnal, Vítězslav Bílek, MUDr. Petr Konečný, MUDr. Eva Mátlová, prof. Jiří Bláha; prof. František Vojanec, Zdeňka Šimková, ing. František Krbek, ing. Richard Krabec, Ing. Jiří Staněk, Ing. Vladimír Maštera; ing. Leopold Neubrand a Karel Harašta.
V masové činnosti a rozvoji tělovýchovy se zlepšilo plnění odznaku zdatnosti. V roce 1982 bylo získáno 53 odznak PPOV; 93 BPPOV, a 16 DOZ. Podmínky odznaků se plnily centrálně na atletickém stadionu.
Odbor ZRTV
Odbor ZRTV – odbor má 324 členů, ale cvičebních hodin využívají i členové jiných oddílů, takže na činnosti se podílí přes 400 členů. Ve cvičitelském sboru je 28 cvičitelů a cvičitelek. V odboru je zařazeno i družstvo jógy. Odbor ZRTV byl pověřen organizací okrskového kola letního atletického víceboje. Oddíl kondiční gymnastiky se umístil v krajské soutěži podiových vystoupení na 2. místě, když v okresní soutěži zvítězil. V oddělení zdravotní výchovy starších žen cvičí 54 cvičenek.
Odbor turistiky
Z odboru turistiky se tři členové zúčastnili zimního přechodu Velké Fatry. V červnu byl uspořádán ukázkový výlet pro děti, kterého se zúčastnilo 12 dětí. Čtyři členové odboru absolvovali zápočtovou cestu II. stupně v Bulharsku, v srpnu a říjnu se 6 členů zúčastnilo přechodu hřebene Roháčů. Oproti minulému roku se počet členů odboru snížil o 5.
Oddíl lyžování
Oddíl lyžování obhájil titul „Vzorný oddíl I. stupně“. Vedle úspěšně provedeného závodu Zlaté lyže českomoravské Vysočiny s velkou mezinárodní účastí byl lyžařský oddíl v měsíci únoru pořadatelem mistrovství ČSR mužů a žen a koncem února pořadatelem krajského závodu přeboru v běhu na lyžích na 50 km mužů a 20 km žen. Vedle těchto závodů byl v lednu uspořádán veřejný závod, párkové závody dětí a mládeže, krajský přebor žactva a na zakončení bafuňářské  závody. Všem těmto akcím dopřála zima dobré sněhové podmínky a tak všechny závody proběhly bez potíží. K úspěchům lyžařského oddílu je třeba připočítat i start našich tří odchovanců – Dagmar a Jirky Švubových a Františka Šimona na mistrovství světa v lyžování v Oslo v únoru. K tomuto zápolení vydalo propagační oddělení MKD pamětní dopisnice, které měly úspěch i v místě mistrovství. K rozvoji turistického lyžování v Novém Městě přispělo uvedení lyžařského vleku na Bednářovci do provozu.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková