O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 334

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z toho 14 v MŠ Měst NV a 25 dětí v závodní škole UD. Uvedením do provozu nové 4 třídní mateřské škole na Žďárské ulici v příštím roce by neměly být s umísťováním dětí do mateřských škol problémy.

PŘEHLED ÚDAJŮ O STAVU NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH:
 
škola

Počet tříd

z toho 1.-4. p.r.

z toho 5.-9. p.r.

počet pedag. prac.

počet admin. prac.

počet skup. ved. PO

členů PO

počet prac. šk. jíd.

počet stráv.

počet provoz. prac.

I. ZŠ Nové Město na M.

24

11

13

34

1

1

716

8

630

5

II. ZŠ Nové Město na M.

28

11

17

42

1

1

895

12

1.075

8

ZŠ Křídla

2

2

-

2

-

-

43

-

6

1

ZŠ Nová Ves

2

2

-

2

-

-

44

-

18

1

ZŠ Pohledec

2

2

-

2

-

-

34

-

-

1

ZŠ Radňovice

2

2

-

2

-

-

35

-

44

1

ZŠ Slavkovice

2

2

-

2

-

-

34

-

34

-

ZŠ Zubří

2

2

-

2

-

-

-

-

18

2

zvláštní škola

2

2

-

2

-

-

-

-

-

1

Škola při nemocnici má 3 třídy ZŠ 1. – 9. postup. ročníků a 1 třídu mateřské školy a 4 pedagogické pracovníky. Je zde zabezpečena výuka dětí v době jejich hospitalizace v nemocnici – průměr 48 dětí denně.

Lidová škola umění
Počet tříd celkem: 10
Počet žáků: 413 z toho: hudební odbor 205
       taneční odbor 96
    výtvarný odbor 112
Počet pedagog. prac.: 11
Počet provozních prac.: 1
Na škole chybí jedna třída hudebního odboru (klavír). Je provizorně umístěna v budově Městského kulturního domu.

Školní rok byl na všech základních školách úspěšný. Všechny školy se zapojily do politicko společenských akcí, které se v místě konaly. Několikaleté problémy prostorové a směnování žáků ztěžovaly do jisté míry výuku i výchovu žáků. Značně narůstá směnování žáků, dochází k přeplněnosti tříd, objevuje se nedostatek odborných učeben, kabinetů a dílen polytechnické výchovy. Musely být řešeny problémy spojené s vyvážením žáků II. ZŠ do školy v Rokytně a vybudováním autobusové zastávky před touto školou. Zvláštním autobusem byli vyváženi žáci zvláštní školy do Hlinného, což představuje roční náklady na dopravu cca 30.000 Kčs. Nejtíživější situace je na obou základních školách v Novém Městě, především na I. ZŠ a dále pak na ZŠ v Nové Vsi, která si vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy školy. Tato akce je zařazena do volebního programu Národní fronty. Přístavba šesti tříd na Tyršově ulici, kde mají být 4 třídy I. ZŠ a dvě třídy zvláštní školy bude pouze částečně řešit situaci od příštího roku. Přes maximální snahu ředitelství škol, Městského národního výboru a pomoc odboru školství Okresního národního výboru při zajišťování dodavatelů se nepodařilo řadu akcí v rámci údržby škol realizovat (na příklad u I. Základní školy v Novém Městě na Moravě – překrytí střechy budovy; oprava a nová fasáda na budově školy; u II. základní školy v Novém Městě na Moravě – rekonstrukce střech na objektech B a C – tělocvična, jídelna; fasáda štítů na hlavní školní budově a generální opravu ústředního topení).

// Tabulka se nezobrazuje celá nevychází na šíři stránky

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková