O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 333

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

něna přehlídka sovětských filmů (4 večerní představení nad nimiž měly patronaci odbočky  SČSP města). Deseti představení sovětské produkce, uskutečněných v rámci oslav Měsíce přátelství se zúčastnilo celkem 2.469 diváků. Z toho bylo 6 představení školních a 4 představení večerní. Při této příležitosti se uskutečnil též Dětský filmový festival (5. – 8. 12. – 4 filmy, celková návštěvnost 633 dětí). Po každém filmovém představení DFF bylo vylosováno více jak 60 cen, na které přispěly odbočky SČSP a KFP. Současně byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti a mládež do 15 let „Sovětský film očima dětí“. Nejlepší práce byly vybrány komisí. Děti, jejichž práce byly oceněny byly odměněny knižními a věcnými cenami. Připravuje se zahájení činnosti Filmového klubu, který začne pracovat příští rok.
V roce 1982 bylo uvedeno celkem 250 filmů a uskutečněno 599 přestavení. Na dobré úrovni je návštěvnost sovětských filmů. V roce 1982 navštívilo filmy sovětské produkce 23.816 diváků. Má na tom zásluhu KPSF, jehož výbor se sešel dvakrát. V roce 1982 bylo uskutečněno 8 mimořádných školních přestavení a mimo to každý měsíc bylo 1x – 2x zajištěno představení pro mateřské školy a jesle. V tomto roce se na filmových představení zúčastnilo celkem 93.736 diváků t.  j. 156 diváků na jedno představení. Celkové tržby činily 401.212 Kčs.
Během posledních měsíců roku (září – říjen) byl do budovy kina instalován nový kotel VSBI. Začátkem října bylo dovezeno z Kinotechny Praha nové promítací plátno, které bylo ještě týž měsíc instalováno. V měsíci prosinci byly zabudovány nové vstupní dveře. V rámci zlepšení pracovního prostředí byla vybavena promítárna konferenčním stolkem, křesly, pojízdnými židlemi a vybavením pro jednoduché občerstvení spolu s elektrickým vařičem. Také kancelář kina byla dovybavena kamny AK typu, novým nábytkem a lednicí. V kině je zaměstnáno celkem 15 pracovníků.

Novoměstské školy
Ve školním roce 1982 došlo k zásadní změně ve správě některých mateřských škol. MŠ na Drobného byla předána do správy UD Dolní Rožínka, MŠ na Monseově ulici národnímu podniku Sport a MŠ Slavkovice JZD ČSLA Vzlet Slavkovice. Ve vzájemných smlouvách mezi Měst NV a podniky jsou zakotveny nejen zásady převzetí, ale stanoven určitý počet míst, o jejichž obsazení rozhoduje národní výbor.

PŘEHLED ÚDAJŮ O STAVU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH:
škola

počet tříd

celk. počet dětí

celk. počet pracovníků

z toho pedagogů

provoz.

školní stravovny

Drobného

4

140

17

8

4

5

Radnická + těl. střed.

2

64

6

4

2

-

Monseova + Malá

3

90

11

6

3

2

Křídla

1

20

4

2

1

1

Nová Ves

1

25

3

1

-

2

Olešná

1

21

4

2

1

1

Pohledec

1

27

4

2

1

1

Radňovice

2

39

6

3

1

2

Slavkovice

2

53

8

4

2

2

Zubří

1

24

4

2

-

2

Také letošní rok nebyly z kapacitních důvodů kladně vyřízeny všechny žádosti o umístění dětí do MŠ a to především v samotném Novém Městě. Neumístěno zatím zůstalo k 1. 9. 1982 celkem 39 dětí,

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková