O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 332

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výstavy: Inez Tuschnerová – tapiserie (10. 11. 1981–17. 1. 1982). Výstavu navštívilo 1.585 návštěvníků. Ve snaze přiblížit veřejnosti jednotlivé oblasti a druhy užitého umění připravila galerie výstavu z tvorby přední textilní výtvarnice Jihomoravského kraje.
Zasl. umělec Bohdan Lacina (24. 1. – 28. 3. 1982). Výstavu navštívilo 2.163 návštěvníků. Výstava byla připravena k výročí umělcova narození a úmrtí. Na výstavě spolupracoval znalec Lacinova díla Dr. Sedlář. Výstava měla tři reprízy: 15. 4. – 26. 6. 1982 Hodonín; 8. 7. – 29. 8. 1982 Karlovy Vary a Praha (GHMP).
SVUM – zakladatelská generace (4. 4. – 24. 6. 1982). Výstavu navštívilo 2.754 návštěvníků. Jedna beseda byla připravena ve spolupráci s GVU Hodonín. Veřejnosti byla představena tvorba moravských umělců, kteří v roce 1907 založili spolek s bohatou výstavní a publikační aktivitou.
Otakar Kubín (Coubine) – (1. 7. – 12. 9. 1982). Výstavu navštívilo 3.261 návštěvníků. Byly uspořádány dvě besedy. Výběr z díla přední krajinářské osobnosti byl připraven společně s Národní galerií Praha.
Obrazy, sochy, grafika – Armádní výtvarné studio (17. 10. – 28. 11. 1982). Výstavu navštívilo 1.239 návštěvníků a bylo provedeno osm besed. Výstava byla připravena AVS v Praze k 65. výročí VŘSR – výběr z angažované tvorby.
Elokované výstavy: B. Lacina – Hodonín, Karlovy Vary, GHMP (Praha); Jindřich Zezula – obrazy: JKP Velké Meziříčí; Petr Brázda – Kresby, obrazy, ilustrace: Herálec; Pohled do sbírek HGVU, Museum dělnického hnutí Svitavy 12. 2. – 21. 3. ´82, Růžena a Rostislav Magniovi – batika, grafika, dřevěné plastiky 6. 4. – 25. 4. ´82 JKP Třebíč; zasl. umělec Rudolf Hanych – Nasavrcká paleta.
Přednášková činnost se vztahovala k realizovaným výstavám. Ve spolupráci s MKD v Novém Městě na Moravě byly uspořádány besedy o díle J. Trnky s projekcí filmu a o impresionismu (Dr. J. Šálková).
V roce 1982 byla v Horácké galerii provedena hloubková revize knihovny a dokončena bibliografie celého fondu. V rámci akvizice galerie získala nová umělecká díla. Nákupní komise schválila 1. 12. k zakoupení celkem 181 děl. Z nich 28 (obrazy a plastiky) již bylo zkatalogizováno ve druhém stupni evidence. K nejvýznamnějším uměleckým dílům získaným v roce 1982 patří obraz Antonína Slavíčka, kresby Františka Foltýna a bronzová plastika Karla Pokorného. K dokumentaci výstav jsou pořizovány půdorysy umístění vystavených děl a v případě výstavy B. Laciny byly zhotoveny diapozitivy z celého vystaveného souboru – pro přednáškovou činnost.
V návaznosti na budování Horácké galerie v Novém Městě bude provedena rekonstrukce celého Sekaninova náměstí. V souvislosti s těmito úpravami byla přemístěna 15. dubna 1982 busta T. G. Masaryka z prostoru před I. ZŠ do síně HM, kde byla včleněna mezi tvorbu Jana Štursy.
V rámci restaurátorské činnosti byla upravena v ÚUŘ patina Štursových děl. V „Kameně“ Blansko byla zadána objednávka pro zhotovení kamenných soklů.

Městské kino
Od 1. 10. 1982 byla provedena změna ve vedení kina, které od 1. 1. 1982 patří pod nově zřízenou Okresní správu kin ve Žďáře nad Sázavou. Novou vedoucí kina byla jmenována s. Marcela Dudová. Návštěva filmových představení je v našem městě jednou z nejmasovějších kulturních a společenských činností. V rámci májových oslav byl uskutečněn Dětský filmový festival (9. - 12. května – čtyři představení, návštěvnost 876 diváků). V rámci oslav VŘSR byla uskuteč-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková