O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 329

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jako na př. kurs strojového pletení, vyšívání a drhání nebyly veřejností využity. Celkem bylo v roce 1982 uspořádáno 30 kursů s celkovou návštěvností 335 osob. Byly uspořádány následující přednášky a besedy: Přednáška pro zahrádkáře; Úkoly a cíle hospodářské a sociální politiky strany po XVI. sjezdu KSČ; Beseda s představiteli města, Srdeční infarkt a jak mu předejít; Výchovné problémy dospívajících a vztahy mezi manželi; O Jiřím Trnkovi; Nervová onemocnění; Lék není pouze lék; Francouzský impresionismus; Ochrana životního prostředí; Léčivé rostliny v domácnosti; Beseda s účastníky Mistrovství světa v lyžování; Výtvarné umění na Moravě; 3 x světonázorová výchova; CHKO Žďárské vrchy; Výroba modrotisku; O modrotisku; O houbách; Kouření a nádorová onemocnění; Beseda s mladými lidmi; Přednáška MUDr. Gottfrieda; Mezinárodní den studentstva; Společenské chování; 2 x kriminalita mládeže; Společenské chování (pro OU k. p. Chirana). Celkem bylo uspořádáno 29 besed a přednášek s celkovou návštěvností 1.416 osob. Pro koncernový podnik Chirana bylo provedeno školení ochrany bezpečnosti při práci a požární ochrany, které navštívilo 44 osob.
Zájmová umělecká činnost
Soubory a kroužky zájmové umělecké činnosti při MKD uskutečnily v roce 1982 celkem 133 akcí, při nichž se zapojilo 1.117 účinkujících. Návštěvnost na těchto akcích činila 12.834 osob. Vokálně-instrumentální skupina „Králíci“ uspořádala dvacet vystoupení. K nejzdařilejším patřily i nadále klubové večery pod názvem „Králíkárna“. Členové skupiny doprovázeli hudbou kurs společenského tance studentů gymnázia. V březnu připravila skupina společenský večer k MDŽ pro učitelky mateřských škol, zúčastnila se přehlídky „Horácký džbánek“ a zajížděla k vystoupení do zotavovny ROH Medlov a Interhotelu Mánes ve Svratce. Sólistka souboru Ivana Košíková získala v soutěži „Sovětská píseň ´82“ ve Žďáře n/S. 1. místo. Za dlouholetou úspěšnou činnost byla skupina oceněna čestným uznáním ONV.
Taneční orchestr MKD – „Studio K-10“ působil jedenkrát týdně v zotavovně ROH Medlov. V březnu a dubnu zajišťoval nácvik a hudební doprovod amatérským zpěvákům při soutěžích v populární a politické písni ve Žďáře n/S. Orchestr též spolupracuje s národopisným souborem Horák. Na tanečních zábavách a plesech uskutečnil v rámci okresu celkem 65 vystoupení.
Dechová hudba MKD vystoupila na pěti tanečních zábavách, zapojila se do programu k Mezinárodnímu dni žen, koncertovala při oslavách Vítězného února a 1. máje a v obci Fryšava vystoupila při zábavném odpoledni pro důchodce.
Literárně dramatický kroužek uskutečnil tři vystoupení pro děti z novoměstských škol. Byla rovněž nacvičena besídka s pásmem scének.
Maňáskový soubor, kde účinkovala Magda Svobodová, uskutečnil 13 vystoupení. Zúčastnila se s programem několika přehlídek a její práce byla oceněna řadou diplomů a čestných uznání. Po přestěhování M. Svobodové do Brna se v listopadu ujala souboru Anežka Honková z Petrovic. Soubor má čtyři členy.
Fotografický kroužek MKD průběžně zhotovoval fotografie pro potřeby Novoměstského zpravodaje. V měsíci srpnu se podílel na výstavě obrazů a fotografií v Novém Městě.
Členové výtvarného kroužku MKD pracují individuálně. V květnu 1982 se zúčastnili výstavy ve Štěpánově, v červnu vystavovali na

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková