O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 328

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Celkem organizace NF: plán – 63.050 hodin
skutečnost – 102.013 hodin
žáci škol             odpracováno hodin
SRPŠ                         23.100
ROH – závody                        1.310
ostatní                        41.448
                        58.690

celkem  skutečnost              226.561
závazek    217.500
% plnění    104.17 %

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

Městský kulturní dům
Kulturně výchovná činnost Městského kulturního domu byla řízena jednotným plánem kulturně výchovné činnosti města v souladu s hlavními úkoly rozvoje kultury na léta 1981-85.
V MKD v Novém Městě na Moravě se v roce 1982 uskutečnilo celkem 1.745 akcí s návštěvou 78.023 osob, což činilo průměrně 5 akcí denně s účastí 44 osob na 1 akci, včetně sobot a nedělí.
Programová činnost
Na úseku programové činnosti bylo v I. pololetí r. 1982 uspořádáno 29 pořadů za účasti 11.415 osob, ve II. pololetí 17 pořadů s návštěvností 3.334 osob. Nejvyšší počet diváků zaznamenaly koncerty populární hudby (Olympic, Bacily s V. Neckářem, Marie Rottrová, M. Tučný, Ivan Mládek  a j.). Nejúspěšnějším pořadem byl estrádní večer s Vladimírem Menšíkem, Frant. Filipovským a Jiřím Sovákem, dále pak opereta „Polská krev“. Bylo uvedeno 8 divadelních představení s dobrým hereckým obsazením (na př. Nedopsané příběhy s herci pražských divadel; Mamzelle Nitouche v provedení Hudebního divadla v Karlíně; Hrdinové  okamžiku Národního divadla v Praze a pod.). Přínosem pro nejmenší diváckou obec byla realizace čtyř divadelních představení pro děti (Čáry máry Štěpánky Haničincové; Trampoty brouka Pytlíka Kladenského divadla; Sněhurka a sedm ... Divadla J. Wolkera z Prahy a Malované pohádky s Milošem Nesvadbou). Městský kulturní dům uvedl v rámci Kruhu přátel hudby 13 koncertů vážné hudby, které navštívilo 1.647 osob. Především koncert Smetanova kvarteta a Smetanova Má vlast v provedení symfonického orchestru z Hradce Králové byly vrcholnými uměleckými zážitky. K významným politickým a kulturním událostem bylo uvedeno 5 slavnostních večerů a literárních pásem za účasti 1.740 návštěvníků. Nejlépe byl hodnocen slavnostní večer k výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina, především díky vystoupení souborů ZUČ MKD. Koncerty vážné hudby mají průměrnou návštěvnost 100 osob. V tomto roce zakoupil ZV ROH LŠU permanentní vstupenky pro žáky školy a tak se na koncertech vážné hudby objevuje i mládež. Členská základna Kruhu přátel hudby měla v roce 1982 počet 62 členů. Problémem programové činnosti i nadále zůstává malá návštěvnost představení – u divadelních představení činí pouze 180 osob na jedno představení.
Mimoškolní vzdělávání a výchova
Na úseku mimoškolního vzdělávání a výchovy v rámci MKD byly pro zájemce uspořádány tyto kursy: jazykové – německý jazyk pro začátečníky, pokročilé a mládež, anglický jazyk pro začátečníky a pokročilé, kursy šití pro začátečníky a pokročilé, hudební kurzy – výuka hry na trubku, klarinet, flétnu, harmoniku, klavír a kytaru, kurs výtvarný a kurs společenského chování a tance. Další nabídnuté kursy

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková