O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 325

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jem zakončili oslavu, které se i v nepřízni počasí zúčastnilo množství obyvatel města.

Otevření turistické chaty Studnice
V roce 1979 se začala v akci „Z“ budovat turistická chata v obci Studnice. Organizaci výstavby si vzal na starosti oddíl lyžování TJ Nové Město na Moravě. 23. listopadu 1982 byla slavnostně turistická chata otevřena za přítomnosti představitelů státních, krajských, okresních i městských orgánů. Chata má 56 lůžek pro ubytování, jídelnu, společenskou místnost, vinárnu a bohaté příslušenství. Za tři roky práce byla vytvořena hodnota díla 6,5 milionů Kčs. Celkem se na stavbě odpracovalo 65.629 hodin. Jenom brigádníci odpracovali 25.021 hodin a mládež 6.055 hodin. Brigádníkům, kteří na stavbě odpracovali nejvíce hodin, bylo předáno čestné uznání rady Měst NV. Toto uznání obdrželi i ti, kteří se výrazným způsobem zasloužili o realizaci tohoto tak významného a potřebného objektu. Chata bude sloužit novoměstské a turistické veřejnosti, oddílu lyžování TJ i ostatním oddílům jednoty. Bude v provozu po celý rok. Na chatě byla v den otevření založena kronika chaty.

Úmrtí PhDr. Josefa Mikulce
8. prosince 1982 zemřel člen historické komise Novoměstského zpravodaje a dlouholetý kronikář Města PhDr Josef Mikulec. Od roku 1945 do roku 1951 a pak od roku 1957 do roku 1981 vedl městskou kroniku. Za tuto práci získal uznání KNV.  Narodil se 2. ledna 1907 v Nětčicích u Kyjova, vysokoškolské vzdělání získal na brněnské filosofické fakultě. Od roku 1935 působil, s výjimkou několikaleté činnosti v Havlíčkově Brodě a Žďáru n/S., jako profesor českého jazyka a historie na novoměstském gymnáziu. Mnohostrannost zájmů přivedl dr. Mikulce k aktivní účasti na kulturním a veřejném životě města. V poválečném období byl členem rady Národního výboru a roku 1945- 46 vedl jako úřadující místopředseda městskou správu. Účinkoval v ochotnickém divadle, v letech 1957-1975 působil též jako sbormistr pěveckého sboru Smetana. V posledních letech byl činný jako externí pracovník brněnského pracoviště Ústavu pro jazyk český ČSAV. Byl dlouholetým členem muzejní rady Horáckého muzea. Pro tuto instituci uspořádal množství veřejných přednášek, besed, podílel se na přípravě historických výstav a expozic jako autor výstavních scénářů. PhDr. Josef Mikulec zanechal po sobě mnoho svědomité a obětavé práce, které se nedokázal vzdát ani během dlouhé nemoci. Čest jeho památce.

Oslava 60. výročí vzniku SSSR – zakončení Měsíce přátelství
10. prosince 1982 byl ve velkém sále Městského kulturního domu slavnostně zakončen Měsíc československo-sovětského přátelství a současně bylo oslaveno 60. výročí vzniku Svazu sovětských socialistických republik. V úvodu oslavy zazněly ve slavnostně vyzdobeném sále státní hymny, po zahájení byl přednesen předsedou Mě V KSČ s. Františkem Dvořákem slavnostní projev, následovala zdravice sovětských hostů. V kulturním programu vystoupili herci Národního divadla ve scénickém pásmu podle knihy L. I. Břežněva „Vzpomínky“ z děl autora Malá země a Celina.

Organizace Národní fronty
Městský výbor Národní fronty zabezpečoval účast členských organizací na všech významných akcích roku. Zabezpečoval i účast na veřejných stranických schůzích i když se dosud nepodařilo, aby na těchto schůzích vystupovali pověření zástupci jednotlivých organizací NF v diskusi, v níž by ukazovali podíl na dosažených výsledcích celospolečenského života ve městě. Mě V NF slučuje 28 organizací s úhrnným počtem téměř 7000 členů. Největšími organizacemi jsou organizace SČSP, TJ Nové Město na Moravě a SSM jejichž členské základny již přesáhly 1000 členů. Na plnění programu NF byl v roce 1982

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová